ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Tips, Techniques and Good Practices for Winning EIC Accelerator Applications»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 11 Απριλίου 2023, μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ. με 13.00 μ.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Tips, Techniques and Good Practices for Winning […]