Εκδηλώσεις

Στο Ημερολόγιο πιο κάτω μπορείτε να βρείτε εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη». Επιπρόσθετα, εμφανίζονται εκδηλώσεις που διοργανώνουν άλλοι φορείς και στις οποίες συμμετέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενοι φορείς ή οργανωμένα σύνολα θα ήθελαν να προσκαλέσουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής για διοργάνωση εκδήλωσης οποιασδήποτε μορφής (ημερίδα, εργαστήριο, εκπαίδευση, κ.ά.) ή να προσκαλέσουν Εθνικό Σημείο Επαφής για συμμετοχή σε εκδήλωση που προγραμματίζουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙδΕΚ στο 22205000 ή με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής.

[MEC id=”32396″]