Στατιστικά Στοιχεία

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΙδΕΚ, παρακολουθεί συστηματικά και αναλύει τα δεδομένα που αφορούν στη συμμετοχή κυπριακών φορέων στα χρηματοδοτικά προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα σχετικά με τα Προγράμματα Ε&Κ θα δημοσιεύονται σε τακτική βάση. Μέχρι να είναι διαθέσιμα τα πρώτα στοιχεία από το Πρόγραμμα  «Ορίζοντας Ευρώπη», μπορείτε να βρείτε πιο κάτω μια σύντομη ανάλυση για τη συμμετοχή της Κύπρου στα Προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και «COST».

Proposals

Climate, Energy and Mobility

Eligible Proposals
157

Digital, Industry and Space

Eligible Proposals
251

Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Eligible Proposals
126

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Eligible Proposals
94

Civil Security for Society

Eligible Proposals
82

Culture, creativity and inclusive society

Eligible Proposals
143

Widening participation and spreading excellence

Eligible Proposals
57

Health

Eligible Proposals
77

Reforming and enhancing the European R&I System

Eligible Proposals
11

Research infrastructures

Eligible Proposals
10

European innovation ecosystems

Eligible Proposals
8

The European Innovation Council (EIC)

Eligible Proposals
25

European Research Council (ERC)

Eligible Proposals
22

Projects
Thematic Priority Signed Grants  Net EU Contribution 
Civil Security for Society 15                     4,986,437.50
Climate, Energy and Mobility 19                     9,452,274.50
Culture, creativity and inclusive society 6                     1,455,047.50
Digital, Industry and Space 17                     6,245,376.25
European innovation ecosystems 2                         710,250.00
European Research Council (ERC) 2                     2,149,686.00
Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment 15                     5,388,328.25
Health 9                     2,653,422.51
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 14                     3,494,602.88
Reforming and enhancing the European R&I System 7                     1,834,777.00
Research infrastructures 3                         692,553.00
The European Innovation Council (EIC) 1                         308,382.50
Widening participation and spreading excellence 9                     4,959,192.50
Projects – Legal Entity Type
Higher or
Secondary Education
Research
Organisations
Private
for-profit
Public
bodies
Other
Number 38 4 83 12 21
Net EU
Contribution
12,496,579 1,180,940 26,968,998 889,632 2,794,181
Partner Role

Coordinator

19

Participant

139

To Πρόγραμμα COST

Κατά το 2020, η Κύπρος είχε συμμετοχή σε 167 Δράσεις του Προγράμματος COST, δηλαδή στο 57% των ενεργών Δράσεων του έτους. Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε τη συμμετοχή με φυσική παρουσία σε δραστηριότητες των Δράσεων, με αποτέλεσμα μόνο 72 ερευνητές / ερευνήτριες να αποζημιωθούν για συμμετοχή σε  δραστηριότητες δικτύωσης το 2020, σε σχέση με 228 το 2019, μεταξύ των οποίων σε Μικρής Διαρκείας Επιστημονικές Αποστολές (Short-Term Scientific Mission) και Εκπαιδευτικά Σχολεία , με το ένα τρίτο αυτών να είναι ερευνητές στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Ωστόσο, πλήθος δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, ενισχύοντας τη δικτύωση κατά τις πρωτοφανείς συνθήκες που βίωσε η ερευνητική κοινότητα το 2020.

Σε σχέση με τη συμμετοχή σε προτάσεις για δημιουργία νέων Δράσεων του Προγράμματος, η Κύπρος για το έτος 2021, εκπροσωπείται στις συγγραφικές ομάδες τριάντα τριών (33) από τις συνολικά εβδομήντα (70) Προτάσεις που έχουν εγκριθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις (3) εγκεκριμένες Προτάσεις για δημιουργία νέων Δράσεων COST συντονίζονται από ερευνητές / ερευνήτριες από την Κύπρο, αριθμός ρεκόρ τα τελευταία έτη για τη χώρα.