Στατιστικά Στοιχεία

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΙδΕΚ, παρακολουθεί συστηματικά και αναλύει τα δεδομένα που αφορούν στη συμμετοχή κυπριακών φορέων στα χρηματοδοτικά προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα σχετικά με τα Προγράμματα Ε&Κ θα δημοσιεύονται σε τακτική βάση. Μέχρι να είναι διαθέσιμα τα πρώτα στοιχεία από το Πρόγραμμα  «Ορίζοντας Ευρώπη», μπορείτε να βρείτε πιο κάτω μια σύντομη ανάλυση για τη συμμετοχή της Κύπρου στα Προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και «COST».

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ολοκληρώθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2020, και τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή της Κύπρου υπήρξαν εντυπωσιακά. Παρόλο που τα στοιχεία ορισμένων τελευταίων προσκλήσεων του Προγράμματος δεν περιλαμβάνονται, η άντληση χρηματοδότησης από κυπριακούς φορείς ξεπέρασε τα €290 εκατομμύρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η συνολική χρηματοδότηση που άντλησε η χώρα από τον «Ορίζοντα 2020» ήταν πάνω από 3 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (2007-2013), η οποία είχε ανέλθει στα €93.17 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την έναρξη του Προγράμματος το 2014 μέχρι και σήμερα, έχουν διατεθεί πανευρωπαϊκά πέραν των €80 δισεκατομμυρίων, με τους κυπριακούς φορείς να αντλούν χρηματοδότηση ύψους €291.5 εκατομμυρίων. Το ποσό αφορά συνολικά 663 έργα, τα οποία υλοποιούνται από φορείς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του κυπριακού οικοσυστήματος Ε&Κ, όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα καθώς και καινοτόμες κυπριακές επιχειρήσεις.

Το ποσοστό επιτυχίας της Κύπρου αγγίζει το 13.43%, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον αντίστοιχο πανευρωπαϊκό μέσο όρο που ανέρχεται σε 12.09%.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης αντλήθηκε από συμμετοχές του Πανεπιστημίου Κύπρου, και ξεπέρασε τα €64 εκατομμύρια. Στους φορείς που κατάφεραν να εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο σύνολο χρηματοδότησης ακολουθούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Ινστιτούτο Κύπρου, με πάνω από €27 και €25 εκατομμύρια, αντίστοιχα.

Εξίσου σημαντική θεωρείται και η στήριξη που έλαβαν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς πέτυχαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ύψους €107.5 εκατομμυρίων, γεγονός που καταδεικνύει πως ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν και επενδύουν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης προήλθε μέσω της Δράσης «Widespread», που αφορούσε στη δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας, με συνολική χρηματοδότηση πάνω από €68 εκατομμύρια. Παράλληλα, συνολική χρηματοδότηση πέραν των €26 εκατομμυρίων άντλησαν φορείς που συμμετείχαν στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie Actions, ενώ σημαντικός ήταν και ο αριθμός των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, με το ποσό να ξεπερνά τα €8 εκατομμύρια. Όσον αφορά στις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος, αξιοσημείωτη ήταν η χρηματοδότηση που αντλήθηκε στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και της Ενέργειας και της Ασφάλειας.

Περισσότερα στοιχεία για τη συμμετοχή της Κύπρου αλλά και για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συνολικά, είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας “Horizon Dashboard”.

Στατιστικά Στοιχεία με υποσημειώσεις

 1. 291,5 εκ. Ευρώ συνολική συνεισφορά της ΕΕ (107.5 εκ. Ευρώ σε ΜμΕ)
  *Η συνολική χρηματοδότηση που έλαβαν από την ΕΕ κυπριακοί φορείς και ΜμΕ, αντίστοιχα, μέσω της συμμετοχής τους σε έργα που επιλέγηκαν για χρηματοδότηση.
 2. 663 υπογεγραμμένα συμβόλαια (τα περισσότερα υπογράφηκαν το 2020, 156 συμβόλαια)
  *Ο συνολικός αριθμός έργων με κυπριακή συμμετοχή που επιλέγηκαν από την ΕΕ για χρηματοδότηση.
 3. 890 συμμετοχές (362 ΜμΕ) σε έργα, από 204 μοναδικούς συμμετέχοντες.
  *Συμμετοχές: Οι συνολικές συμμετοχές από κυπριακούς φορείς και ΜμΕ, αντίστοιχα, σε έργα που επιλέγηκαν για χρηματοδότηση.
  **Μοναδικοί συμμετέχοντες: Ο αριθμός διαφορετικών φορέων από την Κύπρο που συμμετείχαν σε χρηματοδοτούμενα έργα, καθώς κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα έργα.
 4. 13,43% το ποσοστό επιτυχίας
  *Το ποσοστό των προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ ως προς τις επιλέξιμες προτάσεις.
 5. 713 επιλέξιμες προτάσεις
  *Συνολικός αριθμός προτάσεων με κυπριακή συμμετοχή οι οποίες πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζουν οι Προσκλήσεις του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και προωθήθηκαν για αξιολόγηση.
 6. 233 αιτήσεις (2.565 από ΜμΕ)
  *Συνολικές συμμετοχές από κυπριακούς φορείς και ΜμΕ, αντίστοιχα, σε προτάσεις που υποβλήθηκαν σε Προσκλήσεις του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
 7. 35 εκ. Ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 27.15 εκ. Ευρώ στο ΤΕΠΑΚ και 24.67 εκ. Ευρώ στο Ινστιτούτο Κύπρου.
 8. Η Κύπρος κατατάσσεται 1η μεταξύ όλων των χωρών σε σχέση με τη συνεισφορά που λαμβάνει ανά κάτοικο από την ΕΕ.
 9. Κύριες χώρες συνεργασίας η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία.
 10. 68,49 εκ. Ευρώ ήρθαν από το πρόγραμμα Teaming, 39,64 εκ. Ευρώ από το ICT, 26,32 εκ. Ευρώ από το MSCA και 20,36 εκ. Ευρώ από την Ενέργεια.
Legal Entity Type

UNIVERSITY OF CYPRUS

H2020 Net EU Contribution (EUR):
124.75 εκατ.

H2020 Participations:
277

Private for Profit (excl. education)

H2020 Net EU Contribution (EUR):
118.12 εκατ.

H2020 Participations:
411

Others

H2020 Net EU Contribution (EUR):
22.02 εκατ.

H2020 Participations:
102

Public Body

H2020 Net EU Contribution (EUR):
9.01 εκατ.

H2020 Participations:
69

Research Organizations

H2020 Net EU Contribution (EUR):
17.59 εκατ.

H2020 Participations:
31

Legal Name

UNIVERSITY OF CYPRUS

H2020 Net EU Contribution (EUR):
64.35

H2020 Participations:
136

TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO KYPROU

H2020 Net EU Contribution (EUR):
27.15

H2020 Participations:
57

THE CYPRUS INSTITUTE

H2020 Net EU Contribution (EUR):
24.67

H2020 Participations:
40

SUITE5 DATA INTELLIGENCE SOLUTIONS LIMITED

H2020 Net EU Contribution (EUR):
12.98

H2020 Participations:
34

RISE RESEARCH CENTRE

H2020 Net EU Contribution (EUR):
10.72

H2020 Participations:
3

CMMI CYPRUS MARINE AND MARITIME INSTITUTE

H2020 Net EU Contribution (EUR):
9.47

H2020 Participations:
1

EBOS TECHNOLOGIES LIMITED

H2020 Net EU Contribution (EUR):
8.80

H2020 Participations:
22

SUITE5 DATA INTELLIGENCE SOLUTIONS LIMITED

H2020 Net EU Contribution (EUR):
12.98

H2020 Participations:
34

EIGHT BELLS LTD

H2020 Net EU Contribution (EUR):
5.48

H2020 Participations:
20

IDRYMA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS

H2020 Net EU Contribution (EUR):
4.90

H2020 Participations:
52

Pillar
Signed Grant Agreements EU Funding (M EURO)
Excellent Science 157 49.18
Industrial Leadership 158 54.25
Societal Challenges 266 92.88
Spreading excellence and widening participation 48 87.62
Science with and for Society 24 4.41
Cross-theme 5 2.91
Euratom Research and Training Programme 5 0.24
TOTAL 663 291.49
Thematic Priority
Information and Communication Technologies
Retained Proposals: 93
0%
Marie Sklodowska-Curie actions
Retained Proposals: 91
0%
Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Retained Proposals: 54
0%
Secure, clean and efficient energy
Retained Proposals: 59
0%
Health, demographic change and wellbeing
Retained Proposals: 31
0%
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies
Retained Proposals: 23
0%
Science with and for Society
Retained Proposals: 24
0%
Spreading excellence and widening participation
Retained Proposals: 43
0%
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research
Retained Proposals: 26
0%
European Research Council
Retained Proposals: 13
0%
Cross-theme
Retained Proposals: 5
0%
Cross-theme Retained Proposals: 5
0%
Climate action, environment,
resource efficiency and raw materials
Retained Proposals: 35
0%
Future and Emerging Technologies
Retained Proposals: 11
0%
Innovation in SMEs
Retained Proposals: 12
0%
Innovation in SMEs
Retained Proposals: 12
0%
Smart, green and integrated transport
Retained Proposals: 35
0%

To Πρόγραμμα COST

Κατά το 2020, η Κύπρος είχε συμμετοχή σε 167 Δράσεις του Προγράμματος COST, δηλαδή στο 57% των ενεργών Δράσεων του έτους. Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε τη συμμετοχή με φυσική παρουσία σε δραστηριότητες των Δράσεων, με αποτέλεσμα μόνο 72 ερευνητές / ερευνήτριες να αποζημιωθούν για συμμετοχή σε  δραστηριότητες δικτύωσης το 2020, σε σχέση με 228 το 2019, μεταξύ των οποίων σε Μικρής Διαρκείας Επιστημονικές Αποστολές (Short-Term Scientific Mission) και Εκπαιδευτικά Σχολεία , με το ένα τρίτο αυτών να είναι ερευνητές στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Ωστόσο, πλήθος δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, ενισχύοντας τη δικτύωση κατά τις πρωτοφανείς συνθήκες που βίωσε η ερευνητική κοινότητα το 2020.

Σε σχέση με τη συμμετοχή σε προτάσεις για δημιουργία νέων Δράσεων του Προγράμματος, η Κύπρος για το έτος 2021, εκπροσωπείται στις συγγραφικές ομάδες τριάντα τριών (33) από τις συνολικά εβδομήντα (70) Προτάσεις που έχουν εγκριθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις (3) εγκεκριμένες Προτάσεις για δημιουργία νέων Δράσεων COST συντονίζονται από ερευνητές / ερευνήτριες από την Κύπρο, αριθμός ρεκόρ τα τελευταία έτη για τη χώρα.