Μεγάλη ενημερωτική εκδήλωση από το ΙδΕΚ για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»,18 Ιανουαρίου 2023

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 2023-2024, μέσα από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη».

Πέραν των 250 συμμετεχόντων/ουσών από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα είχαν την ευκαιρία να λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 του «Ορίζοντα Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων  των Ευρωπαϊκών Αποστολών και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων από μια πλειάδα προσκεκλημένων ομιλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Συμβούλια των Ευρωπαϊκών Αποστολών καθώς και από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τον «Ορίζοντα Ευρώπη».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της τελευταίας ενότητας της εκδήλωσης, σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήσαν συναντήσεις με Εθνικά Σημεία Επαφής με σκοπό τη γνωριμία και την περαιτέρω συζήτηση επιμέρους πτυχών των Προσκλήσεων του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Αντίστοιχες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και μεταξύ των δυνητικών συμμετέχοντες/ουσών σε Προσκλήσεις του Προγράμματος στο ειδικό μέρος της εκδήλωσης το οποίο ήταν αφιερωμένο στη δικτύωση. Μέσα από  παρουσιάσεις, διάρκειας δυο λεπτών, όλοι όσοι επέδειξαν σχετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν την ιδέα/ες τους ή/και την εξειδίκευση του φορέα τους, με σκοπό την εξεύρεση συνεργατών και την ανάπτυξη συνεργειών για υποβολή προτάσεων σε Προσκλήσεις του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Έντυπο Ανατροφοδότησης

Για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, όλοι όσοι συμμετείχαν στην ενημερωτική εκδήλωση καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο ανατροφοδότησης, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει, το ΙδΕΚ έχει ετοιμάσει ερωτηματολόγιο, όπου όσοι/όσες το συμπληρώσουν θα έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας. Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να  συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο καταγράφοντας τα στοιχεία και τους τομείς δράσης τους εδώ.

Παρουσιάσεις

Το σύνολο των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμο μέσω των συνδέσμων πιο κάτω:

Introduction to Horizon Europe & Widening Participation and strengthening the European Research Area

Mr Joerg Niehoff, Deputy Head of Unit, DG R&I, European Commission

Cluster 1: «Health»

Dr Dimitra Zagoura, Policy Officer, DG R&I, European Commission

Cluster 5: «Climate, Energy and Mobility»

Mr Marco Citelli, Policy Officer, DG R&I, European Commission

Cluster 2: «Culture, Creativity and Inclusive Society»

Ms Christina Sarvani, Policy Officer, DG R&I, European Commission

Cluster 6: «Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment»

Mr Marco Citelli, Policy Officer, DG R&I, European Commission

Cluster 4: «Digital, Industry and Space»

Mr Nicholas Deliyanakis, Deputy Head of Unit, DG R&I, European Commission

Mr Ramon Sanmartin Sola, Programme Manager, DG CNECT, European Commission

Mrs Isabelle Maes, Policy Officer, DG DEFIS, European Commission

 

 

EU Mission «Adaptation to Climate Change»

Dr Georgios Boustras, Mission Board Member

European Partnership «Sustainable Blue economy»

Dr Anna Maria Christoforou, Scientific Officer A’, RIF

EU Mission «Climate Neutral and Smart Cities»

Mr Chrysses Nicolaides, Mission Board Member

European Partnership «Accelerating Farming Systems Transition»

Dr Stamatis Dimopoulos, Scientific Officer, RIF

European Partnership «Driving Urban Transitions»

Dr Stamatis Dimopoulos, Scientific Officer, RIF

EU Mission «Healthy Oceans, Seas, Coastal, and Inland Waters»

Mrs Claudia Pecoraro, Policy Officer, DG R&I, European Commission

European Partnership «Clean Energy Transition»

Dr Anna Maria Christoforou, Scientific Officer A’, RIF

EU Mission «Soil Health and Food»

Dr Luis Sanchez Alvarez, Policy Officer, DG AGRI, European Commission

 

European Partnership «Key digital technologies»

Mr Marinos Portokallides, Scientific Officer A’, RIF

EU Mission «Cancer»

Dr Dirk Hadrich, Policy and Programme Officer, DG R&I

European Partnership «Innovative SMEs»

Mr Marinos Portokallides, Scientific Officer A’, RIF

European Partnership «Rare Diseases»

Mr Antonis Ioulianos, Scientific Officer A’, RIF

 

 

Παρουσιάσεις – Pitching Session 

Φορέας

German Oncology Center
AAI Scientific Cultural Services Ltd
Efevre Tech Ltd
CMMI – Cyprus Marine & Maritime Institute
Cyprus Subsea
Logstail
The Cyprus Institute