6 Επιστημονικοί Λειτουργοί (Αρχικός Μηνιαίος Μισθός €2.093) στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – Λευκωσία

Το Ίδρυμα Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της…

One ERC Consolidator Grant 2021 for Cyprus!

The Research and Innovation Foundation (RIF), would like to congratulate Dr Themistoklis Charalambous, Assistant Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering of the University of Cyprus, that has received funding under…

ERC Starting Grant 2022 Results: €636 m to 408 young scientists – One project in Cyprus

The European Research Council (ERC) announced the 408 early career scientists that were selected for funding under the ERC Starting Grant (ERC StG) 2022 Call. Cyprus received one grant. Particularly, the Research and Innovation Foundation…

«HORIZON ERUROPE: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment» Information Days & Brokerage Event on Work Programme 2023

The Research and innovation Foundation would like to inform about the organisation of Information Days and a Brokerage Event on the Horizon Europe Cluster 6 «Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment» Work Programme…

Announcement of RIF’s new Partner Search Tool

The Research and Innovation Foundation (RIF), in the frame of its actions aiming to encourage collaboration among Cypriot entities for the implementation of Research and Innovation (R&I) projects, announces a new Partner Search Tool, providing…

Dual Use Technologies Deadline Notice

The Research and Innovation Foundation reminds all interested entities of the upcoming deadline for the Open Call of the “Dual Use Technologies” Programme (DUAL USE/0922) tomorrow, November 9th 2022 at 13:00.   Ιnterested entities…

New Call for Proposals of the «Horizon Europe – 2nd Opportunity – MSCA » Programme (OPPORTUNITY – MSCA/1122)

The Research and Innovation Foundation (RIF) announces the new call for proposals for the «Horizon Europe – 2nd Opportunity - MSCA » Programme (OPPORTUNITY - MSCA/1122). The call budget is €2.000,000, and the maximum funding per project…

New Call for Proposals of the «Horizon Europe – 2nd Opportunity – ERC» Programme (OPPORTUNITY – ERC/1122)

The Research and Innovation Foundation (RIF) announces the new call for proposals for the “HORIZON EUROPE- 2nd Opportunity -ERC» Programme (OPPORTUNITY – ERC/1122). The call budget is €600,000, and the maximum funding per project is…

Webinar for the New Calls for Proposals of the “Innovation Vouchers” Programme INNOVOUCHERS/1022)

Following the announcement of the new call for proposals of the “Innovation Vouchers” Programme, the RIF is organizing a webinar to present the call and resolve queries regarding the rules and conditions for participating in the programme.   The…

Proposal screenings for ERC Synergy Grant 2023

The Research and Innovation Foundation (RIF) would like to remind interested researchers that the deadline for the submission of proposals to the European Research Council (ERC) Call ERC Synergy Grant 2023 (ERC-2023-SyG) is the 8th of November…

New Call for Proposals of the «Innovation Vouchers» Programme (INNOVOUCHERS/1022)

The Research and Innovation Foundation (RIF) announces the new Call for Proposals for the «Innovation Vouchers» Programme (INNOVOUCHERS/1022).   The Call budget is €185.000, and the maximum funding per project is €5.000.   Proposals…

Announcement of Evaluation Results for the INNOVOUCHERS/0722 Call of the “Innovation Vouchers” Programme

The Research and Innovation Foundation (RIF) announces the evaluation results of proposals submitted for the INNOVOUCHERS/0722 Call for Proposals of the “Innovation Vouchers” programme, the evaluation procedure of which was completed within…