Επικαιροποιημένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη Τοπικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs-DIHs)

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της επικαιροποίησης…

Πλατφόρμα Horizon Results

Τη δυνατότητα για να προβάλουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους έργων προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δικαιούχους των Προγραμμάτων…

Green Deal Call: Ευκαιρίες συνεργασίας με φορείς από το Ισραήλ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Israel-Europe Research & Innovation Directorate (ISERD) προσκαλεί τους κυπριακούς…

Αποτελέσματα Πρόσκλησης SEED/0719(Β) – Α΄ Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας έχει ολοκληρώσει την A΄ Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος…

Αποτελέσματα Πρόσκλησης INNOVATE/0719(B) – Α΄ Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας έχει ολοκληρώσει την A΄ Φάση Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Υπουργείο Άμυνας, Επικεφαλής Επιστήμονας και ΙδΕΚ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

                                              Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το Υπουργείο Άμυνας, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας…

Διαδικτυακή Ημερίδα: Implementation of the European Digital Innovation Hubs (EDIHs) in the Framework of the Digital Europe Programme – Participation of Cyprus

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με…

Green Deal Call: Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεργατών

Στην ιστοσελίδα του έργου «NCPs CaRE» λειτουργεί η Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεργατών για την «Πρόσκληση για την Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal Call),…

Green Deal Call: Αναζήτηση Συνεργατών

Ακαδημαϊκοί/ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προτάσεις της «Πρόσκλησης για την Πράσινη Συμφωνία»…

H2020 Green Deal Call: Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Προτάσεις «Ενέργειας»

Τον Οκτώβριο 2020 προγραμματίζονται δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις δικτύωσης που εστιάζουν στα θεματικά πεδία (topics) της Πρόσκλησης Υποβολής…

Παράταση στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Innovation Factory»: Επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων

Δελτίο Τύπου 29 Σεπτεμβρίου 2020   «Innovation Factory»: Επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων   Επικεφαλής Επιστήμονας: «Τα προγράμματα Καινοτομίας…