Εκδήλωση Ενημέρωσης για ‘Digital Europe calls for proposals on Digital Health topics’ στις 14 Δεκεμβρίου 2021, 11:00-13:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που σχετίζονται…

Δελτίο Τύπου – Ενισχύεται η μεταφορά γνώσης μεταξύ ακαδημαϊκού χώρου και επιχειρήσεων

Επικεφαλής Επιστήμονας και ΙδΕΚ διοργάνωσαν εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον εγνωσμένου κύρους Εμπειρογνώμονα Μεταφοράς Γνώσης,…

Ημερίδα και Εκδήλωση Δικτύωσης του Cluster 2 «Culture, Creativity and Inclusive Society» του Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή…

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤWINNING 2021 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος…

Πρόσκληση – Εκδήλωση με τίτλο «University – Industry Relations: A walk through the knowledge transfer process»

O Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σας προσκαλεί σε εκδήλωση με τον εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ERA CHAIRS ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «ERA Chairs»…

Αποτελέσματα Αξιολόγησης EXCELLENCE/0421

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης…

«Ορίζοντας Ευρώπη» – Δράση Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 19 Νοεμβρίου 2021

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (Research Executive Agency, REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) διοργανώνει Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης στις…

«Ορίζοντας Ευρώπη: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» Προεπισκοπήσεις Προτάσεων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις Προσκλήσεις…

Science is Wonderful! 2021

Η εκδήλωση Science is Wonderful! 2021 θα λάβει χώρα σε πλήρως ψηφιακή μορφή στις 10-26 Νοεμβρίου 2021, και έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τον κόσμο…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ TWINNING 2021 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Twinning» (Topic…

Ενημερωτική Ανακοίνωση – Funding for SMEs: KITT4SME Open Call

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει ότι για την ανακοίνωση  της ανοιχτής πρόσκλησης μέσω του έργου «Horizon 2020 KITT4SME» για χρηματοδότηση…