Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Γνωριμία με τη Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία

To Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας,…

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Γνωριμία με τη Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία»

To Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας,…

Προκήρυξη Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2021» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2021»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την προκήρυξη των Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής…

Ορίζοντας Ευρώπη: Εστιασμένες Δράσεις στις Πολυτομεακές Προτεραιότητες ‘Υγεία’ και ‘Ερευνητικές Υποδομές’ με Στόχο την αντιμετώπιση των παραλλαγών του Covid-19

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για  4 νέες εστιασμένες δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος…

Γνωριμία με το Πρόγραμμα COST

Το Πρόγραμμα European Cooperation in Science and Technology (COST) ξεκίνησε το 1971, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών,…

Ενημερωτική Εκδήλωση: «Εισαγωγή στις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη» Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, 11.00 – 12.15

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 26 Απριλίου 2021, μεταξύ των ωρών 11.00 με 12.15 μ.μ., ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Εισαγωγή…

Ενημερωτική Εκδήλωση: «Εισαγωγή στον Πυλώνα 1 του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη» Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021, 10.00 – 11.00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 22 Απριλίου 2021, μεταξύ των ωρών 10.00 με 11.00 π.μ., ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Εισαγωγή…

Ορίζοντας Ευρώπη – Αναζητήσεις Συνεργατών για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με Αναζητήσεις Συνεργατών που έλαβε αναφορικά με…

Δελτίο Τύπου – Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων από το ΙδΕΚ για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»

Δελτίο Τύπου 13 Απριλίου 2021   Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων από το ΙδΕΚ για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»   Τα webinars θα επικεντρωθούν…

Τα Σχέδια Ισότητας Φύλων ως Κριτήριο Επιλεξιμότητας Οργανισμών στο Πρόγραμμα HORIZON Europe

Η Ε.Ε. ανακοινώνοντας το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία HORIZON Europe (2021-2027), ενισχύει τη δέσμευσή της για περαιτέρω προώθηση…

Ενημερωτική Εκδήλωση: «Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021, 09.30 – 11.30

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 16 Απριλίου 2021, μεταξύ των ωρών 09.30 με 11.30, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Εισαγωγή…

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Γνωριμία με την Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»

To Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας,…