ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Innovation Factory»: Επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων

Δελτίο Τύπου 29 Σεπτεμβρίου 2020   «Innovation Factory»: Επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων   Επικεφαλής Επιστήμονας: «Τα προγράμματα Καινοτομίας…

«Ορίζοντας Ευρώπη»: Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» Εκδήλωση Ενημέρωσης για τις Προσκλήσεις 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα την 1η Ιουνίου 2023 κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές…

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση Ευρωπαϊκή Αποστολή για τα Εδάφη – Living Labs and Lighthouses Hints & Tips Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023 (10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα: «Ευρωπαϊκή…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, 8:30-16:30

ΣΤΟΧΟΣ εκδηλωσης: Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" της…

Δεύτερη Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Χορηγιών (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Προγράμματος Χορηγιών 2023 (SPONSORSHIPS/0323), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους…

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση How to grow your network via COST – European Cooperation in Science & Technology Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, 11:00 – 13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 16 Ιουνίου 2023, στις 11:00 π.μ. με 13:00 μ.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: “How…

Επιτυχία της Κύπρου στην Ανοικτή Πρόσκληση COST 2022 – Νέες Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Δράσεις COST

Επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2022 για δημιουργία νέων Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST…

Διαδικασίες διενέργειας δαπανών

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους Δικαιούχους των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα στο πλαίσιο…

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των δυνατοτήτων ομάδων Ε&Κ στην Κύπρο

Το Ίδρυμα Έρευνα και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) καλεί ερευνητές και ερευνήτριες σε όλους τους φορείς Ε&Κ της Κύπρου να συμπληρώσουν σύντομο…

«Ορίζοντας Ευρώπη: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης Βρυξέλλες (και διαδικτυακά), 27-28 Ιουνίου 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Εκδήλωση…

Δελτίο Τύπου: Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2023

Για πρώτη φορά «Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία…

Webinar για παρουσίαση των Προσκλήσεων Υποβολής Αίτησης για τις Υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει webinar για παρουσίαση των Προσκλήσεων Υποβολής Αίτησης για τις Υπηρεσίες του Κεντρικού…

«Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» – Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» – Εκδήλωση Δικτύωσης για τις Προσκλήσεις 2024

Με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης συνεργατών και της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας για συμμετοχή σε προτάσεις έργων, η Ευρωπαϊκή…