IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

RIF’s Sponsorships Programme

The RIF’s Sponsorships Programme promotes the Foundation’s strategic goal of nurturing a Culture of Research and Innovation (R&I) in the ecosystem and the wider public through actions that support R&I, including skills development.

The target of the Program is twofold. On the one hand, the aim is to support entities for the organisation of high-quality events with significant impact, with a central theme that aims to promote research, technological and innovation to the general public.

On the other hand, through the support of the participation of groups of students in International Competitions, the following are pursued:

(a) encouragement of interaction and engagement with science, research, technological development and innovation;

b) enhancement of efforts to successfully participate in activities promoting extroversion and contributing to the visibility of their activities and Cyprus internationally, and

(c) contribution, in the long run, to nurturing a culture of research and innovation in society at large and in particular in the younger generation.

Events

In the Sponsorships Programme can participate entities that:

(a) have as its central theme the promotion of research, technological development and innovation, enhancing relevant actions of the RIF,

(b) aim to inform participants and raise public awareness regarding the importance and role of research, technological development and innovation, as well as to present relevant examples or achievements in a practical and comprehensive way,

(c) attract a large audience, regardless of the target group (age, gender, etc.), and

(d) will be implemented in the period from 04.10.2021 to 03.10.2022.

Category A:

An event in this category is expected to:

 • attract an audience from Cyprus and the local ecosystem of Research and Innovation with up to 500 participants, and
 • have a total budget that exceeds 5.000 Euro.

The events in Category A may receive sponsorship of up to 30% of the total amount of eligible expenses with a maximum sponsorship of 2.000 Euro.

Category B: 

An event in this category is expected to:

 • attract an audience of more than 500 participants regardless of the target group,
 • have a total budget that exceeds 30.000 Euro,
 • have an international dimension and/or impact, aiming to attract participants and/or co-organisers from abroad,
 • include, inter alia, a significant number of distinguished R&I speakers from Cyprus and abroad,
 • include actions to engage entities of the R&D ecosystem of Cyprus and promote networking among them, bringing together local and international bodies and companies and/ or supporting the development of R&I-related skills,
 • include in the programme of the event, which must be submitted to the RIF in advance:
  • Welcoming / keynote speech by the Chief Scientist for Research and Innovation of the Republic of Cyprus and / or a member of the RIF’s Board of Directors and / or the Director General of the RIF,
  • Panel discussion on a subject to be decided by the Chief Scientist / the RIF with a moderator and panel members to be defined by the Chief Scientist / the RIF.

The events in Category B may receive sponsorship of up to 30% of the total amount of eligible expenses with a maximum sponsorship of 15.000 Euro.

Registration/participation fees for participation in the event and profit that may be acquired from the organisation of the event will be taken into account during the evaluation of the proposed activity.

Representation of Cyprus in International Competitions

An application for sponsorship can be submitted by a group of students from public and / or private schools in the areas controlled by the Republic of Cyprus.

The Application must:

(a) be about the participation of the group in competitive activities and the award ceremony of an established, important and highly publicised international open competition to be held abroad, on a subject related to science, research, technological development and innovation, and

(b) follow the completion of a competitive process at national level resulting in the selection of the group of students as representatives of Cyprus in the international competition.

Each student and/or group of students can only receive a sponsorship once under this Call

Procedure

Applications should be submitted in a PDF format at [email protected], at least two months before the date of the event / competition.

Βeneficiaries should submit their applications in English using the relevant application form, which should not exceed five (5) pages.

EVALUATION OF APPLICATIONS

An internal evaluation procedure will be carried out for the evaluation of submitted applications on a first come first served basis (non-competitive procedures apply). The RIF may request clarifications or additional information during the evaluation of an application.

The main evaluation criterion is the extent to which the proposed action is in line with the objectives of RIF’s Sponsorships Programme. In addition, the expected impact of the proposed actions and the ability for successful implementation will be taken into account.

The RIF has the right to allocate the Call budget, regardless of the amount of requested sponsorship for each application. In addition, the RIF has the right not to use all the available budget for this Call.

Each entity will receive information regarding the evaluation outcome for each application, and the full list of sponsored actions will be made available on the RIF’s website (www.research.org.cy) annually.

COMPETITIONS ACTIVITY REPORT

EVENT IMPACT ASSESSMENT REPORT

Sponsorships 2019

In the framework of the RIF’s Sponsorship Program, in 2019:

 • 18 applications for the organization of events covering a wide range of topics (astronomy, scientific festivals, interactive science and technology workshops, robotics competition, scientific cafes and public information conferences on research and innovation issues), and
 • the participation of 6 teams from Cyprus in international competitions received a sponsorship.
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ EVENT BUDGET
1 Uclan Cyprus Code Cyprus 2019 € 500
2 Cyprus Institute Φεστιβαλ επιστήμης SCYENCE Fair2019 € 5000
3 Retro Computing & Gaming LTD “Από τη Λαίδη Αυγούστα στην Grace Hopper: ο ρόλος των γυναικών στην εξέλιξη των υπολογιστών” € 3000
4 Frederick Enhancing Space Awareness in Cyprus through Space Weather Studies support application € 1500
5 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Stand up biology € 2000
6 Cyprus Computer Society – CCS Παγκύπριος Διαγωνισμός ρομποτικής Robotex € 5000
7 Sci – co How to K.I.S.S. better in science € 1.000
8 Ερατοσθένης Observing Earth from Space € 2.000
9 Ίδρυμα Θαλής Cyprus STEAME Communication Competition € 1000
10 Ιδεοδρόμιο Ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι € 2500
11 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1ο Φεστιβάλ Κυπρολογικής Έρευνας” € 1000
12 Ηρων Δημιουργώντας δημιουργικούς δημιουργούς – Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού στη σχολική αίθουσα € 2000
13 IDEA «Διαδραστικά Εργαστήρια» € 1000
14 Smartcom 11ο  Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Media «InfoCom Cyprus 2019» € 4000
15 Reflect  ltd Reflect festival 2019 € 4000
16 Retro Computing & Gaming LTD Εργαστήρια Μουσειακής Αγωγής Ιστορίας Υπολογιστών € 2000
17 Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ € 1500
18 Cyprus Space Foundation Παγκυπριος διαγωνισμός διαστημικής  και πυραυλικής € 4000
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ COMPETITION BUDGET
1 Robotron team FIRST Lego League World Festival € 3500
2 Επιτευγμα First Tech Challenge FTC 2019 € 5000
3 Vector “F1 in schools € 3000
4 Cleverbots – A δημοτικό Λεμεσου Robotex 2019 Tallin € 2500
5 Εργαστήρι πολιτισμού απόπλους Robotex 2019 Tallin € 1000
6 Οrion “F1 in schools € 3000

© Copyright 2022 - Research and Innovation Foundation (RIF) / Designed & Developed by NETinfo Plc