IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

RIF’s Sponsorship Programme

One of the main goals of RIF is to promote and support the actions of raising awareness of the society in Cyprus on the importance of research and innovation to the advancement of society as well as their contribution to economic growth and improving the quality of life of the citizens. At the same time, RIF promotes and supports nurturing a culture of research and innovation in young people and generating new/better paid jobs.

In this context, RIF’s Sponsorship Programme has a dual expression and can support both the organization of events and the participation of student groups in R&I international competitions.

Events

The Program aims at the support of high quality and impact events, in a small or larger scale, whose main objective is to present and promote topics related to science, research, technological development and innovation to the general public.

The Events that can be included in the Program should:

(a) have as their main objective the promotion of topics of science, research, technological development and innovation,

(b) aim to inform and sensitize the public about the importance and the role of science, research, technological development and innovation, as well as to present relevant examples or achievements in a practical and understandable way, and

(c) attract a large audience, regardless the target group (based on age, gender, etc.).

The sponsored events are classified into 2 categories.

Category A: Local Scale Events

A Local Scale Event:

  • is expected to attract audiences from the Cypriot area and the local Ecology Research and Innovation ecosystem, and
  • has a total budget that exceeds 10,000 Euros.

Local Scale Events can receive a sponsorship up to 5,000 Euros.

Category B: International Scale Events

An International Scale Event should:

  • attract an audience of more than 2000 people regardless the target group,
  • involve a significant presence of foreign speakers and a number of participants from abroad at a ratio of more than 30% of the total,
  • mobilize a large part of the Ecosystem of Research and Innovation of Cyprus and brings local and international bodies and companies in contact, and
  • have a total budget that exceeds 200,000 Euros.

International Scale Events can receive a sponsorship up to 50,000 Euros.

Participation in an International Competition

Through the financial support of student groups participating in International Competitions, the following are sought:

(a) encouragement of their engagement with science, research, technological development and innovation

(b) strengthening their efforts to successfully participate in extroversion actions that promote their activities and Cyprus internationally, and

(c) contributing to the cultivation of research and innovative culture in the wider society and especially in the younger generation.

The Program provides the opportunity to finance the participation of Student Groups in the competition activities and the award ceremony of established, important and high-profile international open competitions, which will be held abroad, on science, research, technological development. and innovation topics.

The members of the Student Groups should be attending public and/or private educational institutions based in the areas controlled by the Republic of Cyprus and the participation of the group should be a consequence of its selection from a competitive process in a similar competition in Cyprus.

Procedure

The Application for a sponsorship must be submitted to RIF at least two months before the date of the Event / Competition.

The Application can be submitted in Greek or English and must not exceed ten (10) A4 pages while the inclusion of additional information and material can be done by adding appendices.

The application is submitted electronically, in a PDF file, at: [email protected].

Applications are evaluated internally by the RIF in a first come first served basis.

The main evaluation criterion is the relevance of the proposed activity to the objectives of the RIF Sponsorship Program. In addition, the expected impact of the proposed activities and the ability to successfully implement them are taken into account.

The results of the evaluation are sent to the applicants, while the overall results of the year are published on RIF’s website.

Sponsorships 2019

In the framework of the RIF’s Sponsorship Program, in 2019:

  • 18 applications for the organization of events covering a wide range of topics (astronomy, scientific festivals, interactive science and technology workshops, robotics competition, scientific cafes and public information conferences on research and innovation issues), and
  • the participation of 6 teams from Cyprus in international competitions received a sponsorship.
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ EVENT BUDGET
1 Uclan Cyprus Code Cyprus 2019 € 500
2 Cyprus Institute Φεστιβαλ επιστήμης SCYENCE Fair2019 € 5000
3 Retro Computing & Gaming LTD “Από τη Λαίδη Αυγούστα στην Grace Hopper: ο ρόλος των γυναικών στην εξέλιξη των υπολογιστών” € 3000
4 Frederick Enhancing Space Awareness in Cyprus through Space Weather Studies support application € 1500
5 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Stand up biology € 2000
6 Cyprus Computer Society – CCS Παγκύπριος Διαγωνισμός ρομποτικής Robotex € 5000
7 Sci – co How to K.I.S.S. better in science € 1.000
8 Ερατοσθένης Observing Earth from Space € 2.000
9 Ίδρυμα Θαλής Cyprus STEAME Communication Competition € 1000
10 Ιδεοδρόμιο Ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι € 2500
11 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1ο Φεστιβάλ Κυπρολογικής Έρευνας” € 1000
12 Ηρων Δημιουργώντας δημιουργικούς δημιουργούς – Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού στη σχολική αίθουσα € 2000
13 IDEA «Διαδραστικά Εργαστήρια» € 1000
14 Smartcom 11ο  Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Media «InfoCom Cyprus 2019» € 4000
15 Reflect  ltd Reflect festival 2019 € 4000
16 Retro Computing & Gaming LTD Εργαστήρια Μουσειακής Αγωγής Ιστορίας Υπολογιστών € 2000
17 Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ € 1500
18 Cyprus Space Foundation Παγκυπριος διαγωνισμός διαστημικής  και πυραυλικής € 4000
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ COMPETITION BUDGET
1 Robotron team FIRST Lego League World Festival € 3500
2 Επιτευγμα First Tech Challenge FTC 2019 € 5000
3 Vector “F1 in schools € 3000
4 Cleverbots – A δημοτικό Λεμεσου Robotex 2019 Tallin € 2500
5 Εργαστήρι πολιτισμού απόπλους Robotex 2019 Tallin € 1000
6 Οrion “F1 in schools € 3000
© Copyright 2021 - Research and Innovation Foundation (RIF) / Designed & Developed by NETinfo Plc