Ενημέρωση για Aλλαγή στη Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων και Καταληκτική Ημερομηνία του Προγράμματος «EIC Accelerator»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), ενεργώντας μέσω του European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας…

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): Doctoral Networks

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες ότι η προκήρυξη της Δράσης MSCA Doctoral Networks 2023 (Διδακτορικά…

Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην 1η Καταληκτική Ημερομηνία της Πρόσκλησης DISRUPT/0123 του Προγράμματος «DISRUPT»

Ολοκληρώθηκε, την 1η Ιουνίου 2023, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην 1η Καταληκτική Ημερομηνία της Πρόσκλησης DISRUPT/0123 του Προγράμματος…

Ελβετία: Νέα μέτρα υποστήριξης του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας

H Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ελβετίας ανακοίνωσε πρόσφατα τη διάθεση ποσού ύψους 642 εκατ. Ευρώ για την υποστήριξη ερευνητών/ερευνητριών,…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ανακοίνωσε στις 15 Μαΐου 2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εμπειρογνωμόνων για την…

Αποτελέσματα Αξιολόγησης για την Πρόσκληση PHD IN INDUSTRY/1222 του Προγράμματος «Διδακτορικό στη Βιομηχανία»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης…

«Ορίζοντας Ευρώπη»: Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» Εκδήλωση Ενημέρωσης για τις Προσκλήσεις 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα την 1η Ιουνίου 2023 κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές…

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση Ευρωπαϊκή Αποστολή για τα Εδάφη – Living Labs and Lighthouses Hints & Tips Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023 (10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα: «Ευρωπαϊκή…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, 8:30-16:30

ΣΤΟΧΟΣ εκδηλωσης: Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" της…

Δεύτερη Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Χορηγιών (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Προγράμματος Χορηγιών 2023 (SPONSORSHIPS/0323), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους…

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση How to grow your network via COST – European Cooperation in Science & Technology Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, 11:00 – 13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 16 Ιουνίου 2023, στις 11:00 π.μ. με 13:00 μ.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: “How…

Επιτυχία της Κύπρου στην Ανοικτή Πρόσκληση COST 2022 – Νέες Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Δράσεις COST

Επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2022 για δημιουργία νέων Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST…