Αποτελέσματα Πρόσκλησης SPONSORSHIPS/0522 – Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας (Κατηγορία Β’)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης…

Αποτελέσματα Πρόσκλησης SPONSORSHIPS/0522 – Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας (Κατηγορία Ά)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης…

Συμμετοχή στη βάση εμπειρογνωμόνων της ΕΕ

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούν εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε μια σειρά δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαδικασία…

Νέο Πρόγραμμα Attract2Invest από το EIT Health

Το Ίδρυμα Έρευνας και καινοτομίας θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το νέο πρόγραμμα Attract2Invest το οποίο υποστηρίζει νεοφυείς…

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριo (Webinar) για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Στις 29 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων…

Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks/Διδακτορικά Δίκτυα

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για…

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριo (Webinar) για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές…

Ανακοίνωση Προσκλήσεων για Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο «EU Award for Gender Equality Champions»

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο…

Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση των ακόλουθων πέντε (5) νέων…

Μεγάλη επιτυχία του 2ου “The Bash!: The Startup Community Networking Event”

Δελτίο Τύπου 22 Ιουλίου 2022     Μεγάλη επιτυχία του 2ου “The Bash!: The Startup Community Networking Event”   Επικεφαλής Επιστήμονας και ΙδΕΚ συνδέουν…

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0722)

Στις 19 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος…

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0722)

Στις 15 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του…