Η Ventures Thrive δίνει την δυνατότητα διεκδίκησης €80.000 σε νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας (deeptech startups) από την Κύπρο

Η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Ventures Thrive που χρηματοδοτείται από το European Innovation Council (EIC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) ανακοινώνει την έναρξη…

Webinar για τη Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» (DISRUPT/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT»…

«Ορίζοντας Ευρώπη»: Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Σε συνέχεια της διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023 όπου παρουσιάστηκαν οι χρηματοδοτικές…

Προϊστάμενος/η Τομέα (02/RIF2023) – Τμήμα Λειτουργίας

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της…

Προϊστάμενος/η Τομέα (01/RIF2023) – Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της…

Προκήρυξη 2 Θέσεων Εργασίας Προϊστάμενου/ης Τομέα, Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) – Λευκωσία

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της…

Δελτίο Τύπου – Το ΙδΕΚ ανακοινώνει το πρόγραμμα «DISRUPT» για διάθεση €10 εκατ. σε καινοτόμες επιχειρήσεις

Δελτίο Τύπου 20 Ιανουαρίου 2023     Το ΙδΕΚ ανακοινώνει το πρόγραμμα «DISRUPT» για διάθεση €10 εκατ. σε καινοτόμες επιχειρήσεις   Ζητούμενο…

Μεγάλη ενημερωτική εκδήλωση από το ΙδΕΚ για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων έρευνας και καινοτομίας για την…

EUROPEAN RESEARCH SHOWCASE 28 – 29 Απριλίου & Σεπτέμβριος 2023

Το ΙδΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές και ερευνήτριες για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο European Research…

Ενημερωτική Ημερίδα European Innovation Council – European Medicines Agency αναφορικά με την Υποστήριξη για Ανάπτυξη Καινοτόμων Φαρμάκων και Τεχνολογιών

Το European Innovation Council (EIC) συνδιοργανώνει με το European Medicines Agency (EMA) την 31η Ιανουαρίου 2023 ενημερωτική εκδήλωση (Info–day) με θέμα την υποστήριξη…

Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων ERC Advanced Grant 8 Φεβρουαρίου, 09:00-17:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 8 Φεβρουαρίου 2023, 09:00 – 17:00, εργαστήριο συγγραφής προτάσεων ERC Advanced Grant (AdG) με…

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» (DISRUPT/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» (DISRUPT/0123). Ο προϋπολογισμός…