IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Άλλες Πρωτοβουλίες

Ένας από τους κύριους σκοπούς του ΙδΕΚ είναι η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της κυπριακής κοινωνίας για τη σημασία της έρευνας και καινοτομίας στην οικονομία, στην κοινωνία,  και στη δημιουργία κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στις νεότερες γενιές, στη δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη.

Βραβείο Καινοτομίας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) καθιέρωσε από το 2006 διαγωνισμό για την απονομή ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Το Βραβείο απονέμεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς ή υπηρεσίες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιτυχείς στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών.

Υπό τον γενικό τίτλο Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας απονέμονται τέσσερα επιμέρους βραβεία, ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης, ως ακολούθως:

  • Βραβείο Καινοτομίας για τον Πρωτογενή Τομέα
  • Βραβείο Καινοτομίας για τον Μεταποιητικό Τομέα
  • Βραβείο Καινοτομίας για τον Τομέα των Υπηρεσιών
  • Βραβείο Καινοτομίας για τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας τυγχάνει της πλήρους στήριξης της Kυπριακής Kυβέρνησης με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το στηρίζουν επίσης έμπρακτα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα (εταιρεία, συνεταιρισμός, άλλη νομική υπόσταση), καθώς και υπηρεσίες/οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, έχουν καινοτομήσει και μπορούν να αποδείξουν την επιτυχία της καινοτομίας τους.

http://www.innovationaward.oeb.org.cy/

Ψηφιακός Πρωταθλητής

Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να προβάλει τα οφέλη από την ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου έχει οριστεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Δρ Στέλιος Χειμώνας.

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα (ΨΠ) πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ψηφιακού Πρωταθλητή Κύπρου και είναι Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας που στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και επιδιώκει να ενθαρρύνει, να καλλιεργήσει και να προάγει την ανοιχτή καινοτομία σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά πρόσωπα / ομάδες, νεοφυείς, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες:

  • Έργα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή/και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (π.χ. αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών ζητημάτων).
  • Έργα που εστιάζουν στη σχεδίαση και ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας (π.χ. eCommerce, FinTech, e-Learning, Artificial Intelligence, Smart Cities, e-Governance, e-Health, κλπ).

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί επίσης στο να προωθήσει νέες τάσεις στη παγκόσμια βιομηχανία, μέσα από ειδικά βραβεία σε συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνολογιών αιχμής, οι οποίες δεν είναι τόσο διαδεδομένες στην Κύπρο.

Το αντικείμενο του Ψηφιακού Πρωταθλήματος διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των συμμετεχόντων, αλλά ως κοινή παράμετρος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη Ψηφιακή Ατζέντα και η ανάπτυξη καινοτόμου μοντέλου ή λειτουργικού πρωτοτύπου ή ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση, αλλά και ως υποστηρικτής του διαγωνισμού καθώς συνάδει με τους στόχους του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://www.digital-championship.org/

FameLab® Cyprus

Βασισμένο στον Διαγωνισμό FameLab® UK, το FameLab® Cyprus είναι ένας εθνικός διαγωνισμός αναζήτησης ταλέντου στην επιστημονική επικοινωνία. Στόχος του Διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους νέους με πάθος για την επιστήμη και την τεχνολογία να μοιραστούν τον ενθουσιασμό και τη γνώση τους με το ευρύ κοινό.

Το FameLab Cyprus διοργανώνεται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το British Council και την SciCo Cyprus.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους επιστήμονες, τους μηχανικούς, τους τεχνολόγους και τους μαθηματικούς να αναπτύξουν τις ιδέες τους και τις δεξιότητες παρουσίασης τους σε ένα τηλεοπτικό και μη επιστημονικά ειδικευμένο κοινό.

Οι συμμετέχοντες έχουν τρία λεπτά για να εντυπωσιάσουν τους

κριτές και το κοινό δίνοντας μια διασκεδαστική και πρωτότυπη προφορική παρουσίαση που είναι επιστημονικά ακριβής και απευθύνεται σε ένα ευρύ και μη επιστημονικό κοινό.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, που εργάζονται ή σπουδάζουν την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, τα μαθηματικά ή την ιατρική, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι δέκα φιναλίστ του προκαταρκτικού εθνικού διαγωνισμού κερδίζουν ένα διήμερο «MasterClass» στην επιστημονική επικοινωνία, με επικεφαλής εκπαιδευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου θα εκπαιδευτούν σε δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης. Οι τρεις κορυφαίοι φιναλίστ κερδίζουν χρηματικά έπαθλα.

© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc