IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης
Μεταφορά Γνώσης

Η Μεταφορά Γνώσης είναι η διαδικασία δημιουργίας, υποστήριξης, χρήσης και βελτίωσης αλυσίδων εφοδιασμού γνώσης και διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίες μεταφέρουν τα αποτελέσματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις. Η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων συμβαίνει όταν τα εν λόγω αποτελέσματα χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και υπηρεσίες που πωλούνται σε εμπορικές αγορές.

Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης ΙδΕΚ

Το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης του ΙδΕΚ λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος (Hub), στον οποίο συνδέονται τοπικοί κόμβοι (Spokes) που λειτουργούν σε επιμέρους φορείς του οικοσυστήματος.

To Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης (ΚΓΜΓ) του ΙδΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης (ΜΓ) και την υποστήριξη της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα στην Κύπρο συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός εθνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με δυνατές αλυσίδες εφοδιασμού γνώσης και διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς χρέωση και είναι διαθέσιμες προς Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις που είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι υπηρεσίες παρέχονται βάσει των Κανονισμών Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο των  απαιτήσεων του Άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής ανά Κατηγορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (651/2014) για τις ΜμΕ και του Κανονισμού Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) (1407/2013) για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα ΜΓ και εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης ανάμεσα στην ερευνητική κοινότητα και τη βιομηχανία και την ετοιμασία υποστηρικτικού υλικού (Οδηγοί, Πρότυπα Συμφωνητικά για δραστηριότητες ΜΓ, κ.α.).

Περιλαμβάνουν επίσης υποστήριξη για ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων σε θέματα ΜΓ, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την ανάπτυξη τοπικών κόμβων ΜΓ («Spokes») εντός των βασικών ερευνητικών φορέων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποστήριξης για ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, θα ανακοινώνονται από το ΙδΕΚ σχετικές Προσκλήσεις για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους Φορείς του οικοσυστήματος.

Οι δραστηριότητες είναι ανοικτές προς όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς, ενώ το περιεχόμενο επιμέρους δραστηριοτήτων δύναται να είναι στοχευμένο κατά περίπτωση και αναλόγως των αναγκών, σε συγκεκριμένες ομάδες φορέων και προσώπων του οικοσυστήματος Ε&Κ.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων για δημιουργία τοπικών Μονάδων / Γραφείων Μεταφοράς γνώσης σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς (Κωδ. RIF-KTO/EOI/1022).

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΓ θα είναι διαθέσιμες σε Δίκτυα Συνεργασίας που υλοποιούν Έργα Ε&Κ και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. Αξιολόγηση της Ιδιοκτησίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  2. Ανάλυση του Πεδίου Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  3. Στρατηγική για Προστασία των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  4. Αξιολόγηση των Προοπτικών για Εμπορική Αξιοποίηση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  5. Προώθηση Τεχνολογιών και Αναγνώριση Πιθανών Αγοραστών, Εταίρων και Επενδυτών
  6. Υποστήριξη κατά τη διαδικασία Διαπραγμάτευσης Συμφωνιών ΜΓ.

Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΓ θα γίνεται μέσω ενός εκ των ακόλουθων τριών (3) καναλιών, αναλόγως του τύπου των Έργων Ε&Κ:

  1. Πρόσβαση Μέσω Επιταχυνόμενης Διαδικασίας (Fast-track): Αφορά σε δικαιούχους Έργων Ε&Κ που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων Προγραμμάτων Ε&Κ του ΙδΕΚ που ανακοινώθηκαν από το 2019 και μετά. Η διαδικασία, η οποία προβλέπει την υποβολή σχετικής αίτησης προς το ΙδΕΚ για πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΚΓΜΓ, θα περιγράφεται στο πλαίσιο ανακοίνωσης εξειδικευμένης Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων.
  2. Απ’ ευθείας Πρόσβαση (Direct Entry): Δικαιούχοι Έργων Ε&Κ που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο συγκεκριμένων Προσκλήσεων Προγραμμάτων του ΙδΕΚ, οι οποίες θα έχουν ανακοινωθεί μετά την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών του ΚΓΜΓ, θα καθίστανται αυτόματα δικαιούχοι των υπηρεσιών του Κεντρικού ΓΜΓ. Η δυνατότητα για απ’ ευθείας πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΚΓΜΓ, θα αναφέρεται σαφώς εντός των συγκεκριμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Προγραμμάτων του ΙΔΕΚ.
  3. Πρόσβαση κατόπιν Αξιολόγησης (Evaluation): Αφορά σε δικαιούχους Έργων Ε&Κ που υλοποιούν οποιαδήποτε Έργα Ε&Κ που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες. Οι εν λόγω Φορείς θα μπορούν να καθίστανται δικαιούχοι των υπηρεσιών του ΚΓΜΓ, κατόπιν διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων που θα καθοριστεί από το ΙδΕΚ στο πλαίσιο ανακοίνωσης εξειδικευμένης Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων.

Στο πλαίσιο του ΚΓΜΓ θα παρέχεται χρηματοδότηση για κάλυψη μέρους του κόστους κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), τα οποία παράγονται μέσα από Έργα Ε&Κ. Η χρηματοδότηση θα παρέχεται μέσω ενός «Κουπονιού Ευρεσιτεχνίας» το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε φορείς οι οποίοι λαμβάνουν τις Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΓ του ΚΓΜΓ.

Οι εντάσεις ενίσχυσης για τις Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΓ και το Κουπόνι Ευρεσιτεχνίας είναι:

Οι υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU), στο πλαίσιο της υλοποίησης της επένδυσης C3.2I1 για «Δημιουργία και λειτουργία ενός Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc