IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης
Μεταφορά Γνώσης

Η μεταφορά τεχνολογίας (ΜΤ) / μεταφορά γνώσης (ΜΓ) αναφέρεται στη διαδικασία μεταφοράς αποτελεσμάτων που απορρέουν από την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στην αγορά και στην ευρύτερη κοινωνία. Αποτελεί, τον μηχανισμό με τον οποίο η επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) μετατρέπεται σε όφελος για την οικονομία και την κοινωνία, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται και διατίθενται από τις επιχειρήσεις και άλλους φορείς στην αγορά, όπως επίσης και λύσεων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και υπάρχουσες κοινωνικές προκλήσεις.

Η μεταφορά γνώσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας και περιλαμβάνει μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται επιστημονικοί, τεχνολογικοί και άλλοι παράγοντες, όπως επίσης και πολλά διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας απεικονίζονται στο διπλανό σχήμα.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η διαδικασία ξεκινά με την ανακάλυψη νέων επινοήσεων και τεχνολογιών και ακολουθείται από την αποκάλυψη, την αξιολόγηση και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που σχετίζονται με τις επινοήσεις. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την προώθηση των επινοήσεων σε πιθανούς αγοραστές, τη σύναψη πιθανών συμφωνιών εκχώρησης αδειών χρήσεις και την ανάπτυξη προϊόντων με βάση τις τεχνικές εφευρέσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνεται η ίδρυση εταιρείας (τεχνοβλαστού ή νεοφυούς επιχείρησης), η οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει περαιτέρω και να διαθέσει τις τεχνολογίες στην αγορά, προσελκύοντας πρόσθετα κεφάλαια χρηματοδότησης.

Η επιτυχία της διαδικασίας μεταφοράς γνώσης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την παραγωγή αποτελεσμάτων έρευνας υψηλής ποιότητας. Βασίζεται, ωστόσο, επίσης, και σε παράγοντες όπως η ευαισθητοποίηση και η προθυμία τόσο σε επίπεδο οργανισμών όσο και ατόμων, η ύπαρξη σχετικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, η αποτελεσματική διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και η πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου.

Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης ΙδΕΚ

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης, το ΙδΕΚ προχωρά στη δημιουργία ενός Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης το οποίο θα παρέχει υποστήριξη προς τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα της Κύπρου σε σχέση με την προστασία και αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγονται μέσω των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Το Γραφείο θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος παροχής υπηρεσιών σε στενή συνεργασία με Μονάδες Μεταφοράς Γνώσης, οι οποίες θα δημιουργηθούν εντός των κύριων ακαδημαϊκών & ερευνητικών ιδρυμάτων.

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης θα παρέχονται στους ακαδημαϊκούς & ερευνητικούς οργανισμούς σε στενή συνεργασία με τις Μονάδες Μεταφοράς Γνώσης που θα λειτουργούν εντός των Ιδρυμάτων.

 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων και εκπαίδευση των ερευνητών / Εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Μεταφοράς Γνώσης των Ιδρυμάτων
 • Διαχείριση των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Έρευνας προς Αξιοποίηση (Invention Disclosures)
 • Αξιολόγηση εμπορικών προοπτικών επινοήσεων / Έρευνα αγοράς
 • Παροχή συμβουλών και χρηματοδότησης για διαχείριση και προστασία ΔΔΙ
 • Προώθηση Τεχνολογιών (Technology Marketing) μέσω εθνικών και διεθνών δικτύων
 • Υποστήριξη για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών που αφορούν αξιοποίηση ΔΔΙ και μεταφορά τεχνογνωσίας (κυρίως μέσω εκχώρησης αδειών εκμετάλλευσης ή και δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων / τεχνοβλαστών).

Για την παροχή των υπηρεσιών του Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης θα ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις, οι οποίοι θα συμφωνηθούν με τους δικαιούχους φορείς στο πλαίσιο διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας.

Το Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης, θα παρέχει επίσης υποστήριξη προς τις κυπριακές μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις έντασης γνώσης, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ΔΔΙ τους και την προώθησή τους μέσω εθνικών και διεθνών καναλιών προς πιθανούς αγοραστές.

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Μεταφοράς Γνώσης και Εμπορικής Αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Συμβουλές για τη διαχείριση και προστασία ΔΔΙ (Initial IP Audit, Patent Landscaping, IP evaluation and due diligence, Ανάπτυξη Στρατηγικής για διαχείριση και προστασία ΔΔΙ, Υποστήριξη για την ετοιμασία αιτήσεων για προστασία ΔΔΙ)
 • Χρηματοδότηση για προστασία ΔΔΙ
 • Προώθηση ΔΔΙ μέσω εθνικών και διεθνών δικτύων σε πιθανούς αγοραστές
 • Συμβουλές και υποστήριξη για τη διαπραγμάτευση πιθανών συμφωνιών μεταφοράς γνώσης με πιθανούς αγοραστές και επενδυτές

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται σε Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης αναμένεται ότι θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας και διαλόγου με τις επιχειρήσεις, με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες, επίσης, θα παρέχονται, περαιτέρω, σε συνέργεια με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ίδρυμα μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network

Για την παροχή των υπηρεσιών του Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης θα ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις, οι οποίοι θα συμφωνηθούν με τους δικαιούχους φορείς στο πλαίσιο διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας.

© Copyright 2022 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc