IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Μελέτες & Στατιστικά Στοιχεία
Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Δράσεων ΙδΕΚ

Το ΙδΕΚ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση του αντικτύπου και των επιπτώσεων που έχουν διαχρονικά τα Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας που προκηρύσσει, εξετάζοντας μια σειρά θεμάτων που περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, την ανάπτυξη νέας γνώσης, προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών και καινοτόμων επιχειρήσεων, τη δημιουργία υποδομής έρευνας, την δημιουργία και διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, κτλ.

Κατά κανόνα, πέραν των στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώνει κατά καιρούς το ΙδΕΚ αναφορικά με τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα ατόμων και φορέων, η αξιολόγηση της συμμετοχής και του αντικτύπου τους διεξάγεται από εξειδικευμένους οίκους εμπειρογνωμόνων.

Στατιστικά Στοιχεία Ε&Κ στην Κύπρο

Η συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ) σε εθνικό επίπεδο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο με πληθώρα πρακτικών χρήσεων όπως: την ενημέρωση του κοινού και του οικοσυστήματος Ε&Κ, την κατανόηση του αντικτύπου και του οφέλους, τον σχεδιασμό δράσεων και πρωτοβουλιών, την λήψη τεκμηριωμένων και έγκαιρων αποφάσεων σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικής, κ.ά.

Το ΙδΕΚ συλλέγει με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή στα Προγράμματα και τις δραστηριότητές του, τροφοδοτεί με στοιχεία εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές και παρακολουθεί και επεξεργάζεται στοιχεία και δεδομένα που ετοιμάζουν άλλοι εξειδικευμένοι και αρμόδιοι φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό.

© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc