IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποι μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη της συνολικής επιτυχίας μας και βρίσκονται στον πυρήνα των δράσεων μας. Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, εξελίξεων και προκλήσεων για την οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου, καλούμαστε να ανταποκριθούμε δημιουργώντας ένα θετικό περιβάλλον για τους επαγγελματίες μας.

Η ανθρωποκεντρική στρατηγική διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μας βασίζεται στην αρχή του σεβασμού και της αναγνώρισης των ανθρώπων μας και στοχεύει στο να βοηθήσει τους επαγγελματίες μας να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, προσφέροντας έτσι αξία στους Συνεργάτες μας.

Στηρίζοντας τους ανθρώπους μας και πιστεύοντας στις δυνατότητές τους, επενδύουμε στο μέλλον μέσα από την συνεχή κατάρτιση τους και την δημιουργία ενός περιβάλλοντος που παρέχει τις γνώσεις και τις εμπειρίες που χρειάζονται ώστε να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Με υπευθυνότητα και διαφάνεια, αναπτύσσουμε σε συνεχή βάση το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί την συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων μας και κατ’ επέκταση την προστιθέμενη αξία που δίνουμε στους Συνεργάτες μας.

Οργανόγραμμα
Δραστηριότητες

Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και υπηρεσιών, την επιχειρησιακή ανάπτυξη του Ιδρύματος και τα νομικά και ρυθμιστικά θέματα που αφορούν το Ίδρυμα. Παρακολουθεί την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος, καθώς επίσης και πρωτοβουλιών για αναβάθμιση υπηρεσιών και ψηφιακό μετασχηματισμό. Συλλέγει και αναλύει δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Εντός του Γραφείου καθορίζονται οριζόντιες δραστηριότητες, τις οποίες διεκπεραιώνουν μέλη του Γραφείου σε συνεργασία με μέλη του προσωπικού από τα Τμήματα του Ιδρύματος. Οι οριζόντιες δραστηριότητες αφορούν τις περιοχές της Έρευνας, Καινοτομίας, Μεταφοράς Γνώσης και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. Το Γραφείο υποστηρίζει επίσης τον Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο Ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού. Το Τμήμα έχει ευθύνη για την εσωτερική επικοινωνία και την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των Τμημάτων του Ιδρύματος. Επίσης, διαχειρίζεται τα θέματα ασφάλειας και υγείας του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης της πανδημίας Covid-19 στον εργασιακό χώρο. Οι πόροι του Τμήματος διατίθενται προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος μέσα από τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών. Του Τμήματος ηγείται η κα Χάρις Αναστασιάδου.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των Εθνικά Χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ιδρύματος. Διαχειρίζεται από την αρχή μέχρι το τέλος τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων για τα Εθνικά έργα χρηματοδότησης του Ιδρύματος, είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία συμβολαίων και παρακολούθηση της υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων. Το Τμήμα παρέχει επίσης υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε Συνεργάτες του Ιδρύματος. Του Τμήματος ηγείται η κα Μαριλένα Παρασκευά.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση όλων των οικονομικών και συναφών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ετοιμασίας και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, τις εργασίες του λογιστηρίου, της αγοράς υπηρεσιών, της διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και της διεκπεραίωσης του οικονομικού ελέγχου των εγκεκριμένων έργων, όπου οι πόροι της ομάδας διατίθενται στις οριζόντιες δραστηριότητες προς διεκπεραίωση των εργασιών τους. Επίσης, είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των θεμάτων πληροφορικής. Του Τμήματος ηγείται ο κος Χρίστος Χαραλάμπους.

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει το ρόλο του «Εθνικού Σημείου Επαφής» της Κύπρου για το «Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνας και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Είναι υπεύθυνο για την παροχή υποστήριξης στους Συνεργάτες του Ιδρύματος για ευκαιρίες Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Προσφέρει πληροφορίες και συμβουλές στους Συνεργάτες του Ιδρύματος σχετικά με ανοιχτές και προσεχείς προσκλήσεις, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και δημοσιεύει εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα προγράμματα. Βοηθά τους Συνεργάτες του Ιδρύματος κατά την ετοιμασία προτάσεων μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων και συνεντεύξεων προετοιμασίας. Παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση έργων και υπηρεσίες προεπισκόπησης των προτάσεων πριν από την υποβολή τους. Επίσης, υποστηρίζει τους Συνεργάτες του Ιδρύματος στον εντοπισμό πιθανών Συνεργατών για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και στηρίζει τη συμμετοχή σε συναντήσεις δικτύωσης. Του Τμήματος ηγείται η Δρ. Καλυψώ Σέπου.

Στελέχωση
Λουκαΐδης Θεόδωρος Γενικός Διευθυντής
Ιουλιανός Αντώνης Επιστημονικός Λειτουργός Α’
Κουντουρίδου Λίτσα Επιστημονική Λειτουργός Α’
Νικολαΐδου Κάτια Επιστημονική Λειτουργός Α’
Πορτοκαλλίδης Μαρίνος Επιστημονικός Λειτουργός Α’
Χριστοφόρου Άννα-Μαρία Επιστημονική Λειτουργός Α’
Ανδρέου Μαρία Επιστημονική Λειτουργός
Δημόπουλος Σταμάτης Επιστημονικός Λειτουργός
Χριστοφόρου Λουκία Επιστημονική Λειτουργός
Νάσια Ζαντή Λειτουργός Επικοινωνίας
Αναστασιάδου Χάρις Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών
Μπιτούλας Χαρίσης Λειτουργός Επικοινωνίας
Πογιατζή Άντρη Γραφέας Α’
Γιάγκου Έλενα Γραφέας
Ερωτοκρίτου Δέσπω Γραφέας
Θεοδούλου Νάσια Γραφέας
Καπιρή Άρτεμις Γραφέας
Παπαγεωργία Μαρία Γραφέας
Τσίγγης Γιώργος Κλητήρας
Παρασκευά Μαριλένα Επικεφαλής Λειτουργίας
Κλεάνθους Γεωργία Επιστημονική Λειτουργός A’
Σκουφάρη Θεμίστου Λήδα Επιστημονική Λειτουργός A’
Σπανός Ματθαίος Επιστημονικός Λειτουργός Α’
Αλεξανδράκη Σάββια Επιστημονική Λειτουργός
Βάια Βελλή Επιστημονική Λειτουργός
Καμπανέλλας Σταύρος Επιστημονικός Λειτουργός
Κκουσιή Μαρκησία Επιστημονική Λειτουργός
Κωνσταντίνου Άντρια Επιστημονική Λειτουργός
Λαζάρου Ειρήνη Επιστημονική Λειτουργός
Λοΐζου Άννινος Επιστημονικός Λειτουργός
Ματσεντίδης Στέλιος Επιστημονικός Λειτουργός
Μούσκου Ευαγγελία Επιστημονική Λειτουργός
Παναγή Ραφαέλλα Επιστημονική Λειτουργός
Παπακόκκινος Γιώργος Επιστημονική Λειτουργός
Πολυδώρου Ξένιος Επιστημονικός Λειτουργός
Σωκράτους Μαρία Επιστημονική Λειτουργός
Φωτιάδης Μαρίνος Επιστημονικός Λειτουργός
Χατζηστυλλής Ανδρέας Επιστημονικός Λειτουργός
Χρυσάφη Ρεβέκκα Επιστημονική Λειτουργός
Χαραλάμπους Χρίστος  Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής
Μαυρομιχάλης Μαρίνος Λογιστικός Λειτουργός
Μυλόρδος Πολύκαρπος Λογιστικός Λειτουργός
Χριστοφορίδου Αλεξία Λογιστική Λειτουργός
Λεοντίου Παναγιώτης Επιστημονικός Λειτουργός
Λεωνίδου Φρόσω Βοηθός Λογιστική Λειτουργός Α’
Μακρυγιάννη Γεωργία Βοηθός Λογιστική Λειτουργός
Μαλαχουρίδου Χρύσω Βοηθός Λογιστική Λειτουργός
Μαύρου Σκεύη Βοηθός Λογιστική Λειτουργός
Περικλέους Σωτήρης Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
Τιμινή Ντίνα Βοηθός Λογιστική Λειτουργός
Χριστοδούλου Θέμης Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
Γεωργίου Θεόδωρος Εξωτερικός Συνεργάτης Πληροφορικής
Σέπου Καλυψώ Επικεφαλής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θεοχάρους Χριστάκης Επιστημονικός Λειτουργός Α’
Τριλλίδου Μάρσια Επιστημονική Λειτουργός Α’
Αναστασιάδου Μυρτώ Επιστημονική Λειτουργός
Θεοδώρου Ιωάννης Επιστημονικός Λειτουργός
Καρακασίδου Κατερίνα Επιστημονική Λειτουργός
Καφφά Νέδη Επιστημονική Λειτουργός
Μακρή Κωνσταντίνα Επιστημονική Λειτουργός
Ντάντος  Άγγελος Επιστημονικός Λειτουργός
Οικονόμου Μαίρη Επιστημονική Λειτουργός
Χρίστου Γιώργος Επιστημονικός Λειτουργός
Πουλλή Έλενα Επιστημονική Λειτουργός Α’
Γαβριήλ Ελεάνα Επιστημονική Λειτουργός
Τσουμπάνου Λίνα Επιστημονική Λειτουργός
Παπατρύφωνος Χαράλαμπος Επιστημονικός Λειτουργός
© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc