Πρόσκληση συμμετοχής: Σειρά Εργαστηρίων του ΙδΕΚ για τη Οικονομική Διαχείριση Έργων στην Πύλη IRIS