Ημερίδα και Εκδήλωση Δικτύωσης του Cluster 2 «Culture, Creativity and Inclusive Society» του Ορίζοντα Ευρώπη