Ενημερωτική Εκδήλωση: «MSCA – DOCTORAL NETWORKS» Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021, 11.00 – 12.30