Καταχωρήσεις από netinfo

Πρόσκλησης CONCEPT

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT / 0521). Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική […]

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», 10 Μαΐου 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (ENTERPRISES / 0521). Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στη δημιουργία νέων ή ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών […]

Προγραμματισμός Πρόσκλησης ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προγραμματισμός Ανακοίνωσης Πρόσκλησης / Προσκλήσεων για Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας εντός του 2021 Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την προγραμματιζόμενη ανακοίνωση μίας ή περισσοτέρων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων με στόχο την ενίσχυση  της εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία της/των Πρόσκλησης/ Προσκλήσεων, οι οποίες τοποθετούνται χρονικά εντός του 2ου εξαμήνου του […]

Πρόγραμμα CONCEPT – HYDRO

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στον τομέα των Υδρογονανθράκων»  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στον τομέα των Υδρογονανθράκων (CONCEPT – HYDRO / 0421), το οποίο εντάσσεται στο […]

Πρόγραμμα ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» (EXCELLENCE/0421) Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» (EXCELLENCE/0421), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της […]

Προσκλήσεις σχετικές με τον COVID-19

Προκήρυξη Προσκλήσεων για Προτάσεις σχετικές με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν άμεσα αποτελέσματα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.) στις εξής Προσκλήσεις: 1.1 Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» […]

Υποβολής Προτάσεων για τα Προγράμματα «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία» και «Κουπόνια Καινοτομίας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την εκ νέου προκήρυξη Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των πιο κάτω Προγραμμάτων, τα οποία είχαν κλείσει λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού τους και καλεί τους δικαιούχους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους ως ακολούθως: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία» Το Πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς […]

Προσαρμογές και Διευκολύνσεις προς αντιμετώπιση του COVID-19

Προσαρμογή Υφιστάμενων Χρηματοδοτούμενων Έργων και επιπλέον Διευκολύνσεις προς Αντιμετώπιση του COVID-19 και των ευρύτερων επιπτώσεων του     Δίνεται η ευελιξία σε όλους τους Συντονιστές Έργων που ήδη χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ, να προσαρμόσουν το ερευνητικό τους έργο προς την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών […]

Επέκταση Καταληκτικών Ημερομηνιών Υποβολής Προτάσεων

Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων των Ανοικτών Προσκλήσεων “Participation in International Brokerage Events” (B2B-Events/0617), “Industrial Property” (INDUSTRIAL-PROPERTY/0718) και “Encouragement of Project Coordination in Horizon 2020”, μεταφέρονται από τον Σεπτέμβριο 2020 στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για αξιοποίησή τους.

Έργα που Χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Horizon 2020”

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος “Horizon 2020” είναι στη διάθεση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για επίλυση προβλημάτων που άπτονται της διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων και ενημέρωση για τροποποιήσεις στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για θέματα σχετικά με COVID-19 και των επιπτώσεών του.

Πρόσβαση σε Ερευνητικές Υποδομές και Δεδομένα Ανοικτής Πρόσβασης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση με λύσεις προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της, ενθαρρύνει με την παρούσα Ανακοίνωση, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα που έχουν αποκτήσει ερευνητικές υποδομές από δημόσιους πόρους, να παραχωρήσουν εκτάκτως πρόσβαση σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σε ερευνητικές υποδομές τους, για […]

Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες, λόγω των επιπτώσεων του COVID-19.

Στο πλαίσιο των επιπτώσεων του COVID-19, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου / University of Cyprus Library ανακοινώνει την ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες. Οι εκδότες/προμηθευτές που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι: Archaeopress Berghahn Journals Bloomsbury Digital Resources Cambridge University Press IEEE eLearning Library JoVE JSTOR Loeb Classical Library Springer Nature Access to […]