Καταχωρήσεις από

Προσκλήσεις σχετικές με τον COVID-19

Προκήρυξη Προσκλήσεων για Προτάσεις σχετικές με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν άμεσα αποτελέσματα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.) στις εξής Προσκλήσεις: 1.1 Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» […]

Υποβολής Προτάσεων για τα Προγράμματα «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία» και «Κουπόνια Καινοτομίας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την εκ νέου προκήρυξη Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των πιο κάτω Προγραμμάτων, τα οποία είχαν κλείσει λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού τους και καλεί τους δικαιούχους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους ως ακολούθως: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία» Το Πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς […]

Προσαρμογές και Διευκολύνσεις προς αντιμετώπιση του COVID-19

Προσαρμογή Υφιστάμενων Χρηματοδοτούμενων Έργων και επιπλέον Διευκολύνσεις προς Αντιμετώπιση του COVID-19 και των ευρύτερων επιπτώσεων του     Δίνεται η ευελιξία σε όλους τους Συντονιστές Έργων που ήδη χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ, να προσαρμόσουν το ερευνητικό τους έργο προς την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών […]

Επέκταση Καταληκτικών Ημερομηνιών Υποβολής Προτάσεων

Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων των Ανοικτών Προσκλήσεων “Participation in International Brokerage Events” (B2B-Events/0617), “Industrial Property” (INDUSTRIAL-PROPERTY/0718) και “Encouragement of Project Coordination in Horizon 2020”, μεταφέρονται από τον Σεπτέμβριο 2020 στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για αξιοποίησή τους.

Έργα που Χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Horizon 2020”

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος “Horizon 2020” είναι στη διάθεση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για επίλυση προβλημάτων που άπτονται της διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων και ενημέρωση για τροποποιήσεις στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για θέματα σχετικά με COVID-19 και των επιπτώσεών του.

Πρόσβαση σε Ερευνητικές Υποδομές και Δεδομένα Ανοικτής Πρόσβασης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση με λύσεις προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της, ενθαρρύνει με την παρούσα Ανακοίνωση, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα που έχουν αποκτήσει ερευνητικές υποδομές από δημόσιους πόρους, να παραχωρήσουν εκτάκτως πρόσβαση σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σε ερευνητικές υποδομές τους, για […]

Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες, λόγω των επιπτώσεων του COVID-19.

Στο πλαίσιο των επιπτώσεων του COVID-19, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου / University of Cyprus Library ανακοινώνει την ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες. Οι εκδότες/προμηθευτές που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι: Archaeopress Berghahn Journals Bloomsbury Digital Resources Cambridge University Press IEEE eLearning Library JoVE JSTOR Loeb Classical Library Springer Nature Access to […]

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Β΄ Φάσης Αξιολόγησης για τις Προσκλήσεις SEED-COVID/0420 και INNOVATE-COVID/0420

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει ότι η Β’ Φάση Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στον πλαίσιο των Προσκλήσεων SEED-COVID/0420 και INNOVATE-COVID/0420 των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος και προχωρούν στην Β΄ Φάση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 20-24 Ιουλίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι στη Β’ Φάση Αξιολόγησης, την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει μία Ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης, […]

Διαδικτυακή Τελετή Απονομής ERC Public Engagement with Research Award 2020

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC), διοργανώνει στις 7 Ιουλίου 2020 (11:00 CEST), διαδικτυακή τελετή απονομής των πρώτων βραβείων ERC Public Engagement with Research Award. Το βραβείο έχει ως στόχο να αναγνωρίσει και να προβάλει ερευνητές που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του ERC και οι οποίοι επέδειξαν αριστεία σε θέματα εμπλοκής με το κοινό […]

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων: Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Βραβεία Europa Nostra 2021

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Βραβεία Europa Nostra 2021 έχει ανοίξει! Τώρα είναι η ευκαιρία για αρχιτέκτονες, δεξιοτέχνες, ειδικούς σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, επαγγελματίες, εθελοντές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τοπικές κοινότητες της Ευρώπης που εμπνέουν με το εργος τους να αναγνωριστούν για τα επιτεύγματά τους! Δείτε το βίντεο […]

Δειγματοληπτικός Έλεγχος Δαπανών έργων που Χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016 – 2020

Αγαπητοί Συνεργάτες, Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για διευκόλυνση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, το ΙδΕΚ ανακοινώνει ότι οι έλεγχοι δαπανών των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος RESTART 2016 – 2020 διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα διενεργούνται για Αιτήματα Καταβολής Χορηγίας (ΑΚΧ) τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων RESTART […]

Webinar “Horizon 2020 Secure Societies: Funding Opportunities & EEN/NCP Support”

8 Ιουλίου 2020, 10:30-12:30 (CEST) Το έργο SEREN4 του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 7 (ΚΠ7) «Ασφαλείς Κοινωνίες – Secure Societies» του Horizon 2020 διοργανώνει νέο webinar, σε συνεργασία με τον οργανισμό Enterprise Europe Network (ΕΕΝ). Η ΚΠ7 περιλαμβάνει συνολικά 20 ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, που δημοσιεύθηκαν στις 12 Μαρτίου 2020, και […]