Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση: Πρόγραμμα Νησίδες Αριστείας, Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, 10.00 – 11.00 π.μ.

7 Μαΐου 2021, 10.00 – 11.00 π.μ.

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 7 Μαΐου 2021, μεταξύ των ωρών 10.00 με 11.00 π.μ., ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα Νησίδες Αριστείας που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Γέφυρα.

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα και θα δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να υποβάλει ερωτήματα αναφορικά με την ανοικτή πρόσκληση, τα νέα στοιχεία που εισάγονται και την ετοιμασία προτάσεων.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου εδώ, έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ατζέντα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

 

Το Πρόγραμμα Νησίδες Αριστείας στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και άλλων προκλήσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και το ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο: [email protected].