Ενημερωτική Εκδήλωση “Cross-cutting issues in Horizon Europe” Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021, 10.00 – 13.00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 28 Μαΐου 2021, στις 10.00 π.μ. με 13.00 μ.μ., ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Cross-cutting Issues in Horizon Europe».

Η εκδήλωση θα παρέχει πληροφόρηση για τα «οριζόντια» θέματα (ανεξαρτήτως θεματικής περιοχής) τα οποία οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη στην ετοιμασία των προτάσεων για υποβολή στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη»  2021-2027.  Θα παρουσιαστούν επίσης οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για το Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της ΕΕ θα παρουσιάσουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με 5 σημαντικά οριζόντια θέματα τα οποία αφορούν στα Σχέδια Ισότητας Φύλου, θέματα Ηθικής, Ανοικτής Επιστήμης, Αξιολόγησης Θεμάτων Ασφάλειας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για άτομα που έχουν βασικές γνώσεις και κατανόηση των διαδικασιών και απαιτήσεων των Προγραμμάτων Πλαίσιο της ΕΕ και προτίθενται να υποβάλουν πρόταση στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου εδώ έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ατζέντα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Με κεντρικό στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις. Ευρώ.

Για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση, αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», Δρ. Καλυψώ Σέπου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]) ή κα Κατερίνα Καρακασίδου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]), ή κ. Μαρίνο Φωτιάδη ([email protected]) ή Δρ. Ιωάννη Θεοδώρου ([email protected]), τηλέφωνο 22205000.