Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

1 εκδήλωση,

-

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση “2023 ERC Calls”

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης Cluster 3: Civil Security for Society

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων ERC

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας – Μηχανισμός Υποστήριξης ΜμΕ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων»

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο – Εθνικοί Κανονισμοί Συμμετοχής στο Πρόγραμμα EUROSTARS-3

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος “Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας”(CONCEPT/0722)»

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar) «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,