«Ορίζοντας Ευρώπη: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης Παρίσι, 10 & 11 Μαΐου 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης SMI2G (“Security Mission Information and Innovation Group”) που διοργανώνεται με φυσική παρουσία στο Παρίσι στις 10 & 11 Μαΐου 2023, σχετικά με την Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3 «Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» (Cluster 3: Civil Security for Society) του Προγράμματος-Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027).

Η εκδήλωση SMI2G συγκεντρώνει ερευνητικούς οργανισμούς, καινοτόμες επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε θέματα πολιτικής προστασίας από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη κοινοπραξιών για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Cluster 3. Η εκδήλωση διοργανώνεται, μεταξύ άλλων, από το EARTO Working Group Security and Defence research και το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για το Cluster 3, SEREN5.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, με επίκεντρο τη δυνατότητα των συμμετεχόντων/ουσών για παρουσίαση της ιδέας τους (pitching) και διευθέτηση συναντήσεων δικτύωσης με φορείς από όλη την Ευρώπη, για την ανάπτυξη συνεργασιών και την προετοιμασία συμμετοχής τους στις επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Περισσότερες πληροφορίες και η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου το συντομότερο δυνατόν καθώς οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες.

 

Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 Cluster 3

Το Cluster 3 αποτελεί μέρος του Πυλώνα ΙΙ του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας, γύρω από έξι (6) Θεματικές Ενότητες (Destinations):

  • Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism,
  • Effective management of EU external borders,
  • Resilient Infrastructure,
  • Increased Cybersecurity,
  • Disaster-Resilient Society for Europe,
  • Strengthened Security Research and Innovation.

Το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 εγκρίθηκε πρόσφατα από τα Κράτη Μέλη και το  προσχέδιο του βρίσκεται αναρτημένο σε δημόσια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Comitology Register), στον ακόλουθο σύνδεσμο. Σημειώνεται ότι η εκδοχή αυτή αποτελεί προσχέδιο καθώς εκκρεμεί η επίσημη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αναμένονται να προκηρυχθούν στις 29 Ιουνίου 2023, με προθεσμία υποβολής στις 23 Νοεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια ΕΣΕ για το Cluster 3:

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205038

Χριστάκης Θεοχάρους – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205029