Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΔΙΔΑΚΤΩΡ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00 η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στο ...

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση νέας επικαιροποιημένης Προκήρυξης των ...

Περισσότερα

Παράταση του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς

Παράταση του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» που προκηρύχτηκε ...

Περισσότερα

Ενημέρωση για τη Συμμετοχή της Ελβετίας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το καθεστώς της ...

Περισσότερα

Ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων για 4

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι, στην Ηλεκτρονική Πύλη ...

Περισσότερα

Η Κύπρος σημειώνει ξανά μεγάλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST

Νέα μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στη 1η Ανοικτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για Δημιουργία ...

Περισσότερα

Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Τομέα της Αειφόρου

Η Πρωτοβουλία Sustainable Urbanisation Global Initiative - Food - Water - Energy Nexus (SUGI - FWE ...

Περισσότερα

Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Τομέα της Παραγωγής

Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET Cofund, στο οποίο συμμετέχει το ΙΠΕ, ανακοίνωσε στις 5 Δεκεμβρίου 2016, ...

Περισσότερα

SOLAR – ERA.NET Cofund Διαδικτυακή Ημερίδα Εξεύρεσης Συνεργατών – 12

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι, το Ευρωπαϊκό ...

Περισσότερα

Προγράμματα RESTART 2016-2020-Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για

2/12/16 Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ...

Περισσότερα

Προγράμματα RESTART «Διδάκτωρ» και «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» - Νέες

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι οι καταληκτικές ...

Περισσότερα

Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» - «Κύπρος - Γαλλία»

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες» και πιο ...

Περισσότερα
1 2
Όλα τα νέα
Εκδηλώσεις
άλλες εκδηλώσεις

Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS