Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Προκήρυξη Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Το νέο πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, ...

Περισσότερα

Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2016, 26-30 Σεπτεμβρίου 2016

Σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις περιλαμβάνει η «Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας ...

Περισσότερα

Βραδιά Ερευνητή 2016 - Research Unlimited

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) διοργανώνει, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα ...

Περισσότερα

Αποτελέσματα Διαγωνισμού «Φοιτητές στην Ερεύνα - ΦΟΙΤΩ 2016»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» ...

Περισσότερα

European Innovation Scoreboard 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 14 Ιουλίου 2016 τα ευρήματα του ευρωπαϊκού πίνακα ...

Περισσότερα

European Inventor Award 2017

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου επιθυμούν να ...

Περισσότερα

Τέταρτο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο

Πραγματοποιείται την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 4ο Συνέδριο ...

Περισσότερα

Πρόσφατη ανακοίνωση για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου εγγυήθηκε τη ...

Περισσότερα

Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

Με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής κυπριακών φορέων σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης, το Ίδρυμα ...

Περισσότερα

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ινδίας Πρόγραμμα

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η από κοινού χρηματοδότηση συνεργατικών ερευνητικών και τεχνολογικών ...

Περισσότερα

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για Διεθνική Πρόσβαση σε Ερευνητικές

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου EUHIT, δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για την επιλογή ερευνητικών ...

Περισσότερα

Δραστηριότητα Teaming Phase 1: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Ανακοινώθηκε πρόσφατα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening ...

Περισσότερα
1 2
Όλα τα νέα
Εκδηλώσεις
άλλες εκδηλώσεις

Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS