Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ενεργοποίηση συστήματος υποβολής για την Πρόσκληση «SUGI - Food -

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το ...

Περισσότερα

«Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις»-Ολοκληρώθηκε η υποβολή

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στο ...

Περισσότερα

Αναθεωρημένη Διεθνική Πρόσκληση στον Τομέα της Αειφόρου Αστικοποίησης

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει του ενδιαφερόμενους ότι έχει αναρτηθεί στην Πύλη ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λήψη χορηγίας

Με στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης, μεγάλης κλίμακας, υψηλής ποιότητας και αντικτύπου, ...

Περισσότερα

Πρωτοβουλία E!nnoVest του Οργανισμού EUREKA

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Εθνικό Γραφείο EUREKA ...

Περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» - Προκήρυξη είκοσι κενών ερευνητικών θέσεων

Αιτήσεις για την πλήρωση είκοσι (20) κενών ερευνητικών θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για πλήρη ή ...

Περισσότερα

Ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων για το

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ...

Περισσότερα

Ενημερωτικό Webinar για την Πρόσκληση SUGI/FWE Nexus

Στις 16 Φεβρουαρίου 2017 στις 15:00 CET διοργανώνεται διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για σκοπούς ...

Περισσότερα

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για Διεθνική Πρόσβαση σε Ερευνητικές

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου PRACE, δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για την επιλογή ερευνητικών ...

Περισσότερα

Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» - Ενεργοποίηση του

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ...

Περισσότερα

Αναζήτηση Συνεργατών «Cultural Literacy of Young Generations in

Κοινωνική Πρόκληση 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» - Πρόσκληση ...

Περισσότερα

Πρόσκληση «Ολοκληρωμένα Έργα»-Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00 η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στο ...

Περισσότερα
1 2
Όλα τα νέα
Εκδηλώσεις
άλλες εκδηλώσεις