Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργασίας του FET Flagship Human Brain

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής Εκδήλωσης ...

Περισσότερα

Ο Brainy επιστρέφει…

Ο Brainy επιστρέφει στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 για τη μεγάλη, ετήσια γιορτή της επιστήμης, της ...

Περισσότερα

Εργαστήριο 5G στην Ολλανδία - Ευκαιρίες Συνεργασίας

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου ...

Περισσότερα

Eπιχορηγημένη φιλοξενία διδακτορικών φοιτητών από την Ισπανία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου ...

Περισσότερα

Ενεργοποίηση Συστήματος Υποβολής - Πρόγραμμα «EUROSTARS Κύπρου»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη ...

Περισσότερα

Ενεργοποίηση Συστήματος Υποβολής - Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί ...

Περισσότερα

Προαναγγελία Πρόσκλησης - ΠΚΠ «Water Challenges for a Changing World»

Το Δίκτυο IC4Water, της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing ...

Περισσότερα

Προαναγγελία Πρόσκλησης - ΠΚΠ «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η Πρωτοβουλία Κοινού ...

Περισσότερα

Πρόσκληση - Πρόγραμμα «Βιομηχανική Ιδιοκτησία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής ...

Περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο της ΠΚΠ URBAN EUROPE

Η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού - ΠΚΠ (Joint Programming Initiative - JPI) Urban Europe, ...

Περισσότερα

Δίκτυο ERANETMED - 3η Κοινή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει ότι έχει δημοσιευθεί η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με ...

Περισσότερα

Αναζήτηση Συνεργατών - Κοινωνική Πρόκληση 7 «Ασφαλείς Κοινωνίες»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την παρακάτω ...

Περισσότερα

Αναζήτηση Συνεργατών - Κοινωνική Πρόκληση 7 «Ασφαλείς Κοινωνίες»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις παρακάτω ...

Περισσότερα

Πρόσκληση - Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ανακοίνωση ...

Περισσότερα

Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Προτάσεις για την Πρόσκληση MSCA-IF-2017

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει την ερευνητική κοινότητα για ευκαιρίες ...

Περισσότερα

Πρόσκληση - Πρόγραμμα Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής ...

Περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης «Europe in my Region»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια εκστρατεία ενημέρωσης με θέμα «Europe in my ...

Περισσότερα

Πρόσκληση - Πρόγραμμα Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής ...

Περισσότερα
1 2 3
Όλα τα νέα
Εκδηλώσεις
άλλες εκδηλώσεις