IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Δρ. Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος
Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία
Πρόεδρος ΔΣ, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Ο κόσμος σήμερα αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Για να βαδίσουμε στη σωστή κατεύθυνση μέσα σε αυτή την αλλαγή απαιτείται εστιασμένη και συνοχική προσπάθεια, καθώς επίσης και υιοθέτηση   της καινοτομίας σε όλες της τις εκφάνσεις.

Η υποστήριξη της βασικής έρευνας και της θεμελιώδους επιστήμης είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για να καινοτομήσουμε. Μέσα από τη διαδικασία της γνώσης θα ξεκλειδώσουμε τη δυναμική μας για να κατακτήσουμε νέα σύνορα που οδηγούν σε ανακαλύψεις, γεννούν επαναστατικές τεχνολογίες και δημιουργούν μια ισχυρή και σταθερή ερευνητική βάση.

Η υιοθέτηση και ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού  τρόπου σκέψης, είναι βασικό συστατικό στη διαδικασία μετατροπής των καλύτερων  ιδεών και των  πιο υποσχόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων, σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες. Προωθώντας και στηρίζοντας την έρευνα και τα διδακτορικά που εστιάζουν στην εμπορική διάσταση, και παρέχοντας καθοδήγηση και κίνητρα στις νεοφυείς επιχειρήσεις,   δημιουργούμε ευκαιρίες και προοπτικές για τους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες.

Για να τα πραγματοποιήσουμε όλα αυτά, δεσμευόμαστε στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, των επιχειρήσεων, του Κράτους και των οργανισμών. Στόχος μας είναι να επενδύσουμε στη νέα γενιά, παρέχοντας τους τη γνώση και τις θεμελιώδεις δεξιότητες  για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και του εργασιακού περιβάλλοντος. Στηρίζουμε την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας συνεργιστικά στο κτίσιμο κοινωνικής οικονομίας, νέων υπηρεσιών στον πολίτη και αντιμετωπίζοντας κοινωνικά προβλήματα.

Σε αυτό το ταξίδι, η ομάδα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας εργάζεται στενά με την Κυβέρνηση και τους φορείς του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, με σκοπό τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και ενεργοποίηση ενός σύγχρονου και αποδοτικού  οικοσυστήματος,  το οποίο προσθέτει αξία οριζόντια σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ένα οικοσύστημα, όπου η Έρευνα και η Καινοτομία ανθίζουν και γεννούν ευκαιρίες για οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να  καλέσω τον κάθε ένα ξεχωριστά καθώς και τους φορείς του οικοσυστήματος να «Μην διστάσετε να κτίσετε την δουλειά σας γύρω από το πάθος σας! Δημιουργείστε τη δική σας δυναμική!  Σύμφωνα και με μια γνωστή αναφορά  «Όσοι καινοτομούν, το επιτυγχάνουν μέσω της δυναμικής και η δυναμική επιτυγχάνεται μέσα από τη δράση».

Στόχος μας είναι  να σας βοηθήσουμε να κτίσετε αυτή τη δυναμική.

Θεόδωρος Λουκαΐδης
Γενικός Διευθυντής
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας έχει μία σημαντικότατη αποστολή να επιτελέσει. Να υποστηρίξει το εθνικό οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αποτελέσει πυλώνα αειφόρου ανάπτυξης.

Από ένα και μόνο πρόγραμμα, 20 χρόνια πριν, πλέον παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις αυξημένες ανάγκες του σήμερα, όπως τις καθορίζει ένα μεγαλύτερο και εξελιγμένο πλέον οικοσύστημα. Το ΙδΕΚ αποτελούσε πάντα οδηγό και νιώθουμε περήφανοι για την εξέλιξη του εθνικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Δεν θα το είχαμε πετύχει χωρίς τη σκληρή δουλειά του προσωπικού του ΙδΕΚ.

Σήμερα, με το διευρυμένο ρόλο που διαθέτουμε ως ο εκτελεστικός βραχίονας του νεοσυσταθέν Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το ΙδΕΚ διαδραματίζει ακόμη σημαντικότερο ρόλο κυρίως στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για Ε&Κ και του οράματος της χώρας να καταστεί η Κύπρος μία δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία με κύριους μοχλούς την Έρευνα, την Επιστημονική Αριστεία, την Καινοτομία, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης να αποτελέσει έναν περιφερειακό κόμβο για αυτούς τους θεμελιώδεις τομείς.

Διανύω ακόμη τις πρώτες μου μέρες στο ΙδΕΚ και στην Κύπρο μετά από 7 χρόνια που πέρασα εργαζόμενος στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, μπορώ να διακρίνω τρομερή δυναμική και πιστεύω ακράδαντα πως με τη σωστή και επαγγελματική συνεργασία, μέσα από καινοτόμα προγράμματα και νέες πρωτοβουλίες, δεσμεύοντας να οδηγήσουμε την ανάπτυξη όπως αναφέρει και το μότο μας, μπορούμε να φέρουμε του φορείς του οικοσυστήματος πιο κοντά, να ενδυναμώσουμε τις ικανότητες μας και να επιτρέψουμε την Έρευνα και Καινοτομία να ανθίσουν στην Κύπρο.

Μπορεί να είμαστε μία μικρή χώρα, ωστόσο το ταλέντο περισσεύει. Καθώς υποστηρίζουμε το οικοσύστημα να παράγει παγκόσμιου επιπέδου Έρευνα και Καινοτομία, συγχρόνως καλλιεργούμε νέο ταλέντο που θα μπορεί να εξελίξει την παρακαταθήκη του παρελθόντος παρουσιάζοντας την αξία και τα πλεονεκτήματα της Έρευνας και Καινοτομίας στο ευρύ κοινό.

Ας αγκαλιάσουμε τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας και ας επικεντρωθούμε στην επίτευξη αποτελεσμάτων που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία μας.

© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc