2η Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης & Δικτύωσης για την Κοινωνική Πρόκληση «Secure Societies» του Προγράμματος Horizon 2020

12 Μαΐου 2020, 10:00-16:00 (CEST)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα συμμετοχής στη 2η Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης και Δικτύωσης (brokerage event) που διοργανώνεται στις 12 Μαΐου 2020, σχετικά με τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Κοινωνικής Πρόκλησης 7 (ΚΠ7) «Ασφαλείς Κοινωνίες – Secure Societies» του Horizon 2020.

Η ΚΠ7 “Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens” έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και γνώσεων που θα κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας. Αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, αλλά και της ευημερίας και πολιτικής σταθερότητας στην Ευρώπη, από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ο προϋπολογισμός των συνολικά 20 ανοικτών Προσκλήσεων της Κοινωνικής Πρόκλησης «Secure Societies», που δημοσιεύθηκαν στις 12 Μαρτίου 2020, ανέρχεται στα 275 εκατομμύρια ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 27η Αυγούστου 2020 και ώρα 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Η Ημερίδα διοργανώνεται από το έργο SEREN4 του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής «Secure Societies». Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους του επιχειρηματικού και βιομηχανικού κόσμου και  μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες, πέρα από την ενημέρωση που θα λάβουν αναφορικά με το περιεχόμενο και τους κανονισμούς συμμετοχής των νέων Προσκλήσεων, θα έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης με φορείς από όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη συνεργασιών και την ετοιμασία / υποβολή ερευνητικών προτάσεων στις εν λόγω Προσκλήσεις.

Η Ημερίδα θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα B2match, μέσω της οποίας  οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν «προσωπικές» συναντήσεις με πιθανούς συνεργάτες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο προσωπικός τους υπολογιστής διαθέτει σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, μικρόφωνο και ακουστικά και, προαιρετικά, κάμερα. Η ημερήσια διάταξη της ημερίδας, καθώς και ενημερωτικό υλικό για τον τρόπο λειτουργίας των διαδικτυακών συναντήσεων (PDF και video), είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του SEREN4. Ο προγραμματισμός συναντήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του B2match από τις 27 Απριλίου μέχρι και τις 8 Μαΐου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος Δρα Ιωάννη Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής «Secure Societies» της Κύπρου (Email: [email protected], τηλ.: 22 205038).