Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος «PRIMA» (P2P/PRIMA/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της διενέργειας της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης «Cyprus Info Day – PRIMA Call 2023»…

Ευκαιρίες στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το έργο Net4SocietyHE των Εθνικών Σημείων Επαφής της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία»…

Πρόγραμμα «DISRUPT»

16 Φεβρουαρίου 2023   Πρόγραμμα «DISRUPT» Το Πρόγραμμα «Disrupt», που ανακοίνωσε πρόσφατα το ΙδΕΚ, σχεδιάστηκε στη βάση ειδικών συστάσεων…

Δημόσια Διαβούλευση: Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης της Έρευνας και της Καινοτομίας 2014-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε την 1η Δεκεμβρίου 2022 την μεγαλύτερη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε ποτέ σχετικά με τo παρελθόν,…

Νέα Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις –…

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση DUAL USE/0922 του «Προγράμματος Τεχνολογίες Διττής Χρήσης»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ New European Bauhaus για ευρωπαϊκά startups και scaleups

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology - EIT) ανακοίνωσε την Πρόσκληση New European Bauhaus με προϋπολογισμό…

Εθνική Hμερίδα Ενημέρωσης για την «Υγεία» και την Ευρωπαϊκή Αποστολή για τον Καρκίνο στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Οι νέες προκηρύξεις του «Ορίζοντα Ευρώπη» για τη θεματική της «Υγείας» και της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τον Καρκίνο στο επίκεντρο της…

Εκδήλωση Διεθνούς Συνάντησης Δικτύωσης σε τομείς τεχνολογιών υγείας «HealthTech Summit 2023» 22-24 Μαρτίου 2023 Leuven, Βέλγιο

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας…

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας «European Innovation Ecosystems» 2023-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διοργανώνει στις 16 Φεβρουαρίου διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης και προώθησης…

Δελτίο Τύπου – Επικεφαλής Επιστήμονας, ΙδΕΚ και ΑΗΚ ενώνουν δυνάμεις και ενισχύουν τον τομέα της Ενέργειας

Δελτίο Τύπου 6 Φεβρουαρίου 2023   Επικεφαλής Επιστήμονας, ΙδΕΚ και ΑΗΚ ενώνουν δυνάμεις και ενισχύουν τον τομέα της Ενέργειας   Υπογραφή…

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος PRIMA (P2P/PRIMA/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «PRIMA»,…