Ανακοίνωση PRIMA WEFE Nexus Award 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής συμμετοχής στο πλαίσιο του PRIMA WEFE Nexus Award, που διοργανώνεται από το δίκτυο συνεργασίας PRIMA.

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού, συστήματα γεωργικής παραγωγής, και αλυσίδες αγρο-τροφικών προϊόντων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

Το βραβείο αποσκοπεί στην αναγνώριση και επιβράβευση εξέχων ομάδων ερευνητών και επαγγελματιών που έχουν επιδείξει τα ευρύτερα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη της επιτυχημένης εφαρμογής συνδυασμένων πρακτικών διαχείρισης υδάτινων, ενεργειακών, τροφικών και άλλων οικοσυστημικών πόρων στην Μεσογειακή περιοχή, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Το βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10,000 Ευρώ για τους 2 πρώτους νικητές. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο WEFE Sciences Advances Conference 2021, που θα διοργανωθεί στην Κύπρο το Σεπτέμβριο του 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του δικτύου PRIMA, https://prima-med.org/call-for-proposal/nexus-wefe/

 

 

Σημεία επαφής:

Αρμόδιος Λειτουργός ΙδΕΚ: Γιώργος Προκοπίου

(σημείο επαφής για την Κύπρο)

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Email: [email protected]

Τηλ: +357 22205068

PRIMA-IS Project Officers:  
For WEFE Nexus Award: Ali Rhouma

Email: [email protected]