ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ERC STARTING GRANT και ERC CONSOLIDATOR GRANT 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων των ERC Starting Grant 2022. Η προθεσμία υποβολής είναι η 13η Ιανουαρίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών.

 

Σημειώνεται ότι η Πρόσκληση ERC Consolidator Grant 2022 αναμένεται να ανακοινωθεί στις 19 Οκτωβρίου 2021 αναμένεται να ανακοινωθεί, με καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων την 17η Μαρτίου 2021.

 

Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Πρόγραμμα Εργασίας ERC Work Programme 2022 (europa.eu) και στο αρχείο της Ε.Ε.“Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant Calls” information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf (europa.eu).

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης προτάσεων. Το ΙδΕΚ συμμετέχει επίσης στο ERC Mentoring Scheme μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση σε άτομα που (ex-Panel Members ή ERC Grantees) που είναι πρόθυμα να στηρίξουν όσους και όσες ετοιμάζουν προτάσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC, Δρα Καλυψώ Σέπου (Τηλ.: 22205000, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).