Καταχωρήσεις από Artemis Kapiri

Αποτελέσματα -Κυπριακό Βραβείο Έρευνας- Νέος Ερευνητής 2020 – Α’ Φάση

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας- Νέος Ερευνητής 2020. Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στις «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική». Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων […]

,

Ενημέρωση αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (Κωδ: COVID EoI 04/2020)

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά τους συμμετέχοντες στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (Κωδ: COVID EoI 04/2020) που ανακοινώθηκε στις 22 Απριλίου 2020. Η Πρόσκληση εντασσόταν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Έρευνα και Καινοτομία που καταρτίστηκε τον περασμένο Απρίλιο 2020 […]