Χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου

Υπογραφή Συμφωνίας Χρηματοδότησης του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου από το ΙδΕΚ

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η συμφωνία χρηματοδότησης του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την πραγματοποίηση ειδικής τελετής υπογραφής μεταξύ του Ινστιτούτου και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Το ΙδΕΚ, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα στηρίξει με θεσμική χορηγία ύψους €1.000.000 τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας του Ινστιτούτου, με σκοπό την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξής του, όπως καταγράφεται στο σχετικό Επιχειρηματικό Σχέδιο που έχει εκπονηθεί. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης της χορηγίας έχει ανατεθεί στο ΙδΕΚ.

Το Ινστιτούτο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί κοινοπραξία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, με τη συμμετοχή ιδιωτών δωρητών. Το Ινστιτούτο στοχεύει να καταστεί ένα κορυφαίο κέντρο έρευνας καρκίνου, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων με αντίστοιχους οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες κατάρτισης και εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες. Μέσα από τις δραστηριότητές του φιλοδοξεί να αναδείξει την Κύπρο ως κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και παροχής θεραπείας στους ασθενείς καθώς και σε εκκολαπτήριο νέων επιστημόνων.

Η στήριξη του Ινστιτούτου εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η πολιτεία για υποστήριξη της δημιουργίας υποδομής κλίμακας για έρευνα και καινοτομία και διασφάλισης της βιωσιμότητάς τους, καθώς και για ενίσχυση της κρίσιμης μάζας ερευνητικού δυναμικού στη χώρα, με σκοπό την δημιουργία ουσιαστικού μακροπρόθεσμου οφέλους για την οικονομία και την κοινωνία.

Η συμφωνία υπογράφηκε στα γραφεία του ΙδΕΚ την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020, από τον Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ, Δρα Νικόλα Μαστρογιαννόπουλο και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη.