Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση “ERC Starting Grant 2021” Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, 10:00 – 11:15 π.μ.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με την Πρόσκληση “ERC Starting Grant 2021” την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 στις 10:00 – 11:15 π.μ., διαδικτυακά μέσω ZOOM. Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια της εισαγωγικής αυτής εκδήλωσης θα ακολουθήσει εξειδικευμένο εργαστήριο συγγραφής προτάσεων.

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τα Starting Grants  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας – European Research Council (ERC), ενόψει την επίσημης ανακοίνωσης της σχετικής Πρόσκλησης τον Ιανουάριο 2021, στο πλαίσιο του HORIZON EUROPE, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2021-2017. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθούν μεταξύ άλλων οι ιδιαιτερότητες των ERC Starting Grants, το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου / της ιδανικής υποψήφιας, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου κ.α. Επιπρόσθετα, η Δρ Άρτεμις Γεωργίου (Πανεπιστήμιο Κύπρου και Cyprus American Archaeological Research Institute), η οποία έλαβε ERC Starting Grant 2020, θα μοιρασθεί την προσωπική εμπειρία της από το στάδιο προετοιμασίας και υποβολής πρότασης, ενώ ο Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), θα δώσει συμβουλές προς τους ενδιαφερόμενους, με βάση τη μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε ERC Starting Grant Panels ως αξιολογητής προτάσεων.

 

Η αναλυτική ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Τα ERC Starting Grants

Τα ERC Starting Grants απευθύνονται σε άριστους ερευνητές / ερευνήτριες με 2 έως 7 χρόνια εμπειρία από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου (με δυνατότητα επέκτασης σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η μητρότητα), κάθε εθνικότητας και ηλικίας, οι οποίοι διαθέτουν ήδη πολλά υποσχόμενα επιστημονικά επιτεύγματα και θέλουν να υλοποιήσουν υψηλού επιπέδου έρευνα σε οποιοδήποτε τομέα. Παρέχεται χρηματοδότηση ύψους μέχρι €1,5 εκ. για 5 έτη, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης €1 εκ. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία.

 

Ομάδα στόχος της εκδήλωσης

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές / ερευνήτριες στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις ERC Starting Grant.

 

Δηλώσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: εγγραφή, μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC: κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).