Διαδικτυακό Εργαστήριο – WEBINAR: Funding Opportunities for Innovative SMEs – The EUROSTARS-3 Programme, 1st Cut-off-Date

Στις 8 Οκτωβρίου 2021, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Εθνικός Οργανισμός Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα EUROSTARS-3 και με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS Κύπρου» (EUROSTARS-3/0921), διοργάνωσε Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Funding Opportunities for Innovative SMEs – The EUROSTARS-3 Programme, 1st Cut-off-Date».

 

Στο Εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα EUROSTARS-3, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, χρήσιμες συμβουλές για συγγραφή επιτυχημένων προτάσεων, και οι εθνικοί κανονισμοί χρηματοδότησης για τους κυπριακούς φορείς.

 

Οι παρουσιάσεις και η βιντεοσκόπηση του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμα πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

Eurostars 3 Presentation

Eurostars Cyprus Presentation

Video Διαδικτυακού Εργαστηρίου