Εξάντληση Προϋπολογισμού Πρόσκλησης SPONSORSHIPS/0522 – Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνής Διαγωνισμούς (Κατηγορία Γ΄)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει ότι λόγω εξάντλησης του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Χορηγιών 2022 (SPONSORSHIPS/0522) δε θα δέχεται πλέον αιτήσεις για Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνής Διαγωνισμούς (Κατηγορία Γ΄). Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση “SPONSORSHIPS/0522” ανακοινώθηκε στις 16 Μαΐου 2022 και για την υποβολή αιτήσεων στην Κατηγορία Γ΄, η καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 16 Μαΐου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω Κατηγορίας υποβλήθηκαν, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν συνολικά 7 αιτήσεις για Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνής Διαγωνισμούς. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από μαθητικές και φοιτητικές ομάδες οι οποίες διακρίθηκαν σε μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε αντίστοιχους τοπικούς Διαγωνισμούς επιστήμης, έρευνας και επιλέγηκαν για εκπροσώπηση της Κύπρου στο Διεθνή Διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα της εξέτασης κάθε αίτησης έχει κοινοποιηθεί γραπτώς στην ομάδα που υπέβαλε αίτηση.