Επικαιροποιημένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη Τοπικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs-DIHs)

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της επικαιροποίησης από την ΕΕ του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της διαδικασίας επιλογής των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs–EDIHs), ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για την παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προ-επιλογή των τοπικών DIH.

 

Η νέα Καταληκτική Ημερομηνία ορίζεται η 13η Νοεμβρίου 2020, ώρα 13.00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν το επικαιροποιημένο έντυπο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί επιπρόσθετες διευκρινήσεις αναφορικά με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

Υπενθυμίζεται ότι, oι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα πρέπει υποβάλλονται στο τυποποιημένο έντυπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Σημειώνεται ότι, στις 16 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Implementation of the European Digital Innovation Hubs (EDIHs) in the Framework of the Digital Europe Programme – Participation of Cyprus» σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG Connect) της ΕΕ.

 

Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας και η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων: