Έρευνα & Καινοτομία – Σειρά Webinars ΙδΕΚ

Έρευνα & Καινοτομία – Πλήρης Οδηγός Επιτυχίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Σειρά Webinars ΙδΕΚ

Το ΙδΕΚ παρουσιάζει μία σειρά από 14 Webinars που καλύπτουν όλες τις πτυχές των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας.

Ξεκινώντας την Πέμπτη 14 Μαϊου, οι λειτουργοί του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας  (ΙδΕΚ) μέσα από μία διαδραστική διαδακασία, παρουσιάζουν νέα και υφιστάμενα προγράμματα και αναλύουν τους τρόπους σωστής προετοιμασίας, διαχείρησης και συγγραφής προτάσεων.

Τα Webinars παρέχονται δωρεάν και η γλώσσα παρουσίασης είναι τα Ελληνικά.

Τα webinars θα διεξάγονται στις 11:00 π.μ, οι διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής είναι 50 και η διάρκεια του κάθε webinar δεν θα ξεπερνά την 1 ώρα και 30 λεπτά.

Κάντε σήμερα εγγραφή δωρεάν για να εξασφαλήσετε τη συμμετοχή σας.

*** Όλα τα Webinars του ΙδΕΚ θα οπτικογραφηθούν και θα είναι διαθέσιμα για όλους τους ενδιαφερομένους στο κανάλι του Ιδρύματος στο youtube.

Αναλυτικά η λίστα με τα διαθέσιμα webinars πιο κάτω:

 • 14/05: H2020 Open & New COVID related calls – Your last chance to participate /// Οι συμμετοχές για το συγκεκριμένο webinar συμπληρώθηκαν

Πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες ευκαιρίες για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα H2020, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν σε παρατάσεις προθεσμίας, νέες Προσκλήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και πολλά άλλα.

 • 21/05: Horizon Europe – The Basics: Structure, Partnerships, Participation Rules /// Οι συμμετοχές για το συγκεκριμένο webinar συμπληρώθηκαν

Οι τελευταίες πληροφορίες για τη νέα σειρά Προγραμμάτων της Ε.Ε. Horizon Europe: Ποια είναι η νέα δομή, ποιοι οι κανόνες συμμετοχής και πως διαμορφώνονται οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 • 28/05: MSCA – IF Open Call 2020

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships. Η συγκεκριμένη Πρόσκληση έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη έμπειρων ερευνητών (κάτοχοι διδακτορικού ή τουλάχιστον 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας) προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσω της ευκαιρίας που προσφέρεται για απασχόληση για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα.

 • 04/06: The Green Deal – Complete guide

Πληροφορίες σχετικά με το Νέο Πρόγραμμα The Green Deal Call που θα προκηρύξει η Ε.Ε. με προϋπολογισμό 1 δις ευρώ και απώτερο στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής για μια βιωσιμότερη, καθαρότερη και υγιέστερη ευρωπαϊκή οικονομία.

 • 09/06: MSCA – IF / Part1: how to write a successful proposal Part 1

Συγγραφής Προτάσεων για την Δράση Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships. Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί σε δύο μέρη και θα περιλαμβάνει αναλυτική επεξήγηση των εντύπων, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και επίλυση αποριών. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου Εργαστηρίου προαπαιτεί εγγραφή και στα δύο μέρη.

 • 11/06: COST: Building Networks & Sharing Ideas

Γνωρίστε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) και μάθετε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες πανευρωπαϊκής δικτύωσης και συνεργασίας που παρέχει σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

 • 16/06: MSCA – IF / Part2: how to write a successful proposal  

Συγγραφής Προτάσεων για την Δράση Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships. Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί σε δύο μέρη και θα περιλαμβάνει αναλυτική επεξήγηση των εντύπων, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και επίλυση αποριών. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου Εργαστηρίου προαπαιτεί εγγραφή και στα δύο μέρη.

 • 18/06: The new era of EU SME support – European Innovation Council

Παρουσίαση του πιλοτικού και αναβαθμισμένου European Innovation Council το οποίο παρέχει υποστήριξη στους πιο καινοτόμους επιχειρηματίες, μικρές εταιρείες και επιστήμονες με ριζοσπαστικές ιδέες και ανατρεπτικές καινοτομίες, καθώς και τη φιλοδοξία να αναπτυχθούν ραγδαία στην διεθνή αγορά. Συνδυάζει χρηματοδότηση, συμβουλευτική υποστήριξη και ευκαιρίες δικτύωσης για τις πιο πρωτοποριακές καινοτομίες.

 • 23/06: H2020 – Reporting

Σκοπός του webinar είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία υποβολής παραδοτέων, εκθέσεων αναφοράς και αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Η2020. Θα καλυφθούν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στις ενότητες continuous reporting, periodic reporting και financial statements του Participant Portal Grant Management Services της ΕΕ.

 • 25/06: H2020 Proposal Writing: The Excellence Section
 • 30/06: H2020 Proposal Writing: The Impact Section
 • 02/07: H2020 Proposal Writing: The Implementation Section

Τα τρία πιο πάνω webinars σχεδιάστηκαν στοχεύοντας να κάνουν μία εισαγωγή στη διαδικασία προετοιμασίας επιτυχημένων ερευνητικών προτάσεων (beginners level) στον Ορίζοντα 2020 (Η2020). Η διαδοχική σειρά των webinars φωτογραφίζει τη σειρά που εμφανίζονται οι σχετικές Ενότητες (Excellence, Impact, Implementation) στο Έντυπο Ετοιμασίας Πρότασης αλλά και τον συνήθη τρόπο προσέγγισης «από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την καταγραφή». Ως εκ τούτου, η πληροφόρηση που παρέχεται στο κάθε ένα εκ των τριών webinar λειτουργεί συμπληρωματικά σε σχέση με τα άλλα.

 • 07/07: H2020 Successful Proposal – Interview with a Coordinator

Ζωντανή συνέντευξη Συντονιστή/στριας επιτυχημένης πρότασης στο Πρόγραμμα Η2020, με σκοπό τη συζήτηση των εχέγγυων για να θεωρείται μια πρόταση ανταγωνιστική και της ειδοποιούς διαφοράς μιας επιτυχημένης πρότασης.

 • 09/07: H2020 Evaluation Process – Interview with an Evaluator

Πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών Προτάσεων στον Ορίζοντα 2020 (Η2020), καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διαδικασία αξιολόγησης μέσα από μία διαδραστική συνέντευξη με έμπειρο αξιολογητή. Στο συγκεκριμένο webinar, θα δοθεί η ευκαιρία όπως οι συμμετέχοντες παρακολουθήσουν την εμπειρία της αξιολόγησης από τη ματιά του/της αξιολογητή/τριας.