«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2020» – Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2020».

Συνολικά, υποβλήθηκαν 36 υποψηφιότητες στις 3 θεματικές ενότητες του Διαγωνισμού (Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Επιστήμες Ζωής), εκ των οποίων 27 προωθήθηκαν στη Β’ Φάση, έχοντας αρχικά αξιολογηθεί εξ αποστάσεων ως άριστες. Κατά τη Β’ Φάση συνεδρίασαν οι δευτεροβάθμιες επιτροπές αξιολόγησης ανά θεματική, επιλέγοντας τους 3 νικητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι αξιολογητές εξήραν το υψηλό επίπεδο των υποψήφιων.

Τα ονόματα των 3 νικητών θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο 2020 για την απονομή των «Κυπριακών Βραβείων Έρευνας» και των «Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας». Σημειώνεται ότι, οι νικητές έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά.