Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για Βραβεία EIC (EIC Prizes) Ευκαιρίες για Συμμετοχή σε Διαδικτυακά Σεμινάρια

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) ανακοίνωσε Προσκλήσεις που αφορούν σειρά Βραβείων EIC (EIC Prizes)   στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2021. Σημειώνεται ότι το EIC αποτελεί μέρος του Πυλώνα IIΙ “Innovative Europe” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.  Οι Προσκλήσεις αφορούν στα ακόλουθα:

 

Βραβείο Opening date Deadline date
·       EU Prize for Women Innovators 18 March 2021 30 June 2021 17:00:00 Brussels time
·       The European Capital of Innovation Awards 18 March 2021 15 July 2021 17:00:00 Brussels time
·       Procurement Leadership Award 14 April 2021 29 July 2021 17:00:00 Brussels time
·       Facing Societal Challenges Award 14 April 2021 29 July 2021 17:00:00 Brussels time

 

 

EU Prize for Women Innovators:

 

  • Το βραβείο απονέμεται στις πιο ταλαντούχες γυναίκες επιχειρηματίες από χώρες – μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες έχουν ιδρύσει μια επιτυχημένη εταιρεία και έφεραν καινοτομία στην αγορά. Το βραβείο απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τον Εκτελεστικό Οργανισμό ΜΜΕ και οι νικήτριες επιλέγονται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή.

 

  • Τρία έπαθλα από 100.000 ευρώ το καθένα απονέμονται στην κύρια κατηγορία. Ένα τέταρτο έπαθλο 50.000 ευρώ απονέμεται σε μία υποσχόμενη «Rising Innovator»,ηλικίας 30 ετών και άνω.

 

The European Capital of Innovation Awards:

 

Το European Capital of Innovation Awards είναι ένα ετήσιο βραβείο αναγνώρισης που απονέμεται στις ευρωπαϊκές πόλεις που προωθούν την καινοτομία στις κοινότητές τους.  Μια πόλη μπορεί να δηλώσει συμμετοχή/υποψηφιότητα εφ’ όσον:

 

 

 

European Innovation Procurement Awards

 

  • Οι καινοτόμες συμβάσεις εκσυγχρονίζουν το δημόσιο τομέα με οικονομικές και υψηλότερης ποιότητας λύσεις. Αυτές οι πρακτικές συμβάλλουν άμεσα στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ανοίγοντας ένα δρόμο προς την αγορά για νέους παίκτες, ειδικά για τις ΜΜΕ. Βοηθούν επίσης τις μεγαλύτερες εταιρείες να φέρουν καινοτόμα προϊόντα στην αγορά, ενθαρρύνοντας τη διασυνοριακή ανάπτυξη των εταιρειών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

  • Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό προμηθευτή, καθώς και σε άτομα που βρίσκονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη χώρες.

 

 

Procurement Leadership Award:

 

  • Αναγνωρίζει εξαιρετικά άτομα που ωθούν την ομάδα τους προς την επιτυχία και την ενεργοποίηση και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών προμηθειών

 

 

Facing Societal Challenges Award:

 

  • Επιβραβεύει την καινοτόμο πρακτική προμηθειών με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις τρέχουσες και μελλοντικές προσκλήσεις αναφορικά με τα βραβεία του EIC μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα διεξαχθούν τα ακόλουθα διαδικτυακά σεμινάρια :

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευθέτηση προσωπικής ενημέρωσης για το EIC, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo EΙC κ. Χαράλαμπο Παπατρύφωνος (Τηλ.: 22205016, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κ. Μαρίνο Φωτιάδη (Τηλ.: 22205048, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).