Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Συμμετοχή στην Εκδήλωση ΕU TalentOn

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την πόλη Λαιντεν, την ευρωπαϊκή πόλη Επιστήμης για το 2022, καλεί ακαδημαϊκά ταλέντα στα πρώτα στάδια της καριέρας τους  να υποβάλουν συμμετοχή στην εκδήλωση EU TalentON.   Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι να ενθαρρύνει την εξεύρεση λύσεων σύμφωνα με τους στόχους των πέντε Ευρωπαϊκών Αποστολών (EU Missions) του Ορίζοντα Ευρώπη.

H εκδήλωση EU TalentON θα διεξαγχεί μεταξύ των ημερομηνιών 14-18 Σεπτεμβρίου 2022 στην πόλη Λαιντεν, και στοχεύσει σε ερευνητές ηλικίας μεταξύ 21 και 35 ετών που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της ερευνητικής τους σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης, θα δημιουργηθούν μικρές ομάδες, από τα νεαρά ακαδημαϊκά ταλέντα, στους οποίους θα δωθούν τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία καινοτόμων και εμπορεύσιμων λύσεων με κοινωνικό αντίκτυπο. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις καιεργαστήρια, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε εταιρείες και να λάβουν δημιουργική καθοδήγηση αλλα και εμπειρίες. Στο τέλος της εκδήλωσης, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την προτεινόμενη λύση (solution pitching)_της ενώπιον κριτικής επιτροπής και κοινού. Οι νικητές θα λάβουν χρηματοδοτούμενα βραβεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη βιομηχανία καθώς  και τους μέντορες.

Σημειώνεται ότι, κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε μια πρόκληση που σχετίζεται με μια από τις πέντε Ευρωπαϊκές Αποστολές (EU Missions) του Ορίζοντα Ευρώπη, οι οποίες υποστηρίζουν την εύρεση λύσεων σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα όπως:

  • Την καταπολέμηση του καρκίνου,
  • Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
  • Την προστασία των ωκεανών, των θαλασσών και των υδάτων,
  • Τη διαβίωση σε πιο πράσινες πόλεις, και
  • Τη διασφάλιση υγιούς εδάφους και τροφής.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» στοχεύουν να προωθήσουν συγκεκριμένες λύσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρώπης και του πλανήτη και να αποφέρουν απτά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες εμπλέκοντάς τους στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους. Απώτερος στόχος είναι όπως οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» υποστηρίξουν τη μετατροπή της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, υγιέστερη, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ανθεκτική ήπειρο. Κάθε «Ευρωπαϊκή Αποστολή» θα υλοποιήσει μία δέσμη δράσεων που αναμένεται να περιλαμβάνει έργα έρευνας και καινοτομίας, μέτρα πολιτικής, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.ά. για την επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων.

Η εκδήλωση EU TalentON υποστηρίζεται από το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon Europe ‘Widening participation and strengthening the European Research Area’. Όλα τα έξοδα των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής αναμένεται να καλυφθούν από τους διοργανωτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην εκδήλωση  EU TalentON το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).