ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ERA CHAIRS ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «ERA Chairs» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01), η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)» του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόσκληση «ERA Chairs» αφορά σε μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να προσελκύσει ερευνητικό δυναμικό υψηλού επιπέδου σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς που βρίσκονται σε χώρες που παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση στην Έρευνα και Καινοτομία (Widening Countries) όπως αυτές παρουσιάζονται στο Πρόγραμμα Horizon Europe, και που με βάση την Πρόσκληση είναι οι δικαιούχοι να  ηγηθούν των Προτάσεων. Η προσέλκυση ερευνητικών και καινοτομικών ταλέντων στις χώρες Widening (ανάμεσα τους και η Κύπρος) αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές βελτιωτικές αλλαγές σε συστημικό και οργανικό επίπεδο των οικοσυστημάτων Ε&Κ.

Για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση, με συνολικό Προϋπολογισμό τα 80 εκατ. Ευρώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων έχει οριστεί η 15η Μαρτίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Κάθε Έργο μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 1.5-2.5 εκατ. Ευρώ και μέγιστη χρονική διάρκεια τα 5 έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)», στην οποία εμπίπτει η πιο πάνω Πρόσκληση, χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: την πρώτη Ενότητα που αφορά στην «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» και τη δεύτερη Ενότητα που αφορά στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.E) στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που παρουσιάζονται στην κοινότητα σε επιστημονικό επίπεδο μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή επίδοση στην Έρευνα και την Καινοτομία. Στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην Αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στη στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία της τάξης του 3% του ΑΕΠ τους.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).