Τρίτος γύρος αποτελεσμάτων ERC Proof of Concept 2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να ενημερώσει για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τρίτης και τελευταίας προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του European Research Council (ERC) Proof of Concept 2020 (ERC-2020-POC).

Συνολικά, ανακοινώθηκε η υποστήριξη 55 επιστημόνων με συνολικά €8,25 εκατ., οι οποίοι ήδη υλοποιούν έργο ERC ή έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τέτοιο Έργο, προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα μιας ιδέας που προέκυψε στο πλαίσιο του έργου αυτού να μετατραπεί σε καινοτομία, σε μια προσπάθεια να προωθηθούν άριστες ερευνητικές ιδέες προς την αγορά. Η πλήρης λίστα των 166 έργων που χρηματοδοτήθηκαν στους τρείς γύρους της Πρόσκλησης ERC-2020-POC, λαμβάνοντας συνολικά €25 εκατ., παρουσιάζονται στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Τρίτος γύρος αποτελεσμάτων ERC-2020-POC

Δεύτερος γύρος αποτελεσμάτων ERC-2020-POC

Πρώτος γύρος αποτελεσμάτων ERC-2020-POC

Από την Κύπρο χρηματοδοτήθηκε ένας ερευνητής στον πρώτο γύρο της Πρόσκλησης ERC-2020-POC, ο Δρ Φίλιππος Πατσαλής, ιδρυτής και CEO της NIPD Genetics Ltd, για το έργο με τίτλο Proof of Concept study for the development of methylation based NIPT for trisomy 21 using droplet digital PCR.

Ο πρόεδρος του ERC Καθηγητής Jean-Pierre Bourguignon σχολίασε: «Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές! Το ERC χαίρεται να υποστηρίζει ερευνητές που εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι προωθούν τις επιστημονικές τους ανακαλύψεις πιο κοντά στην αγορά και στις ανάγκες της κοινωνίας. Η έρευνα αιχμής είναι η βάση που παράγει καινοτομία σε πολλές μορφές, όχι μόνο τεχνολογική καινοτομία, που με τη σειρά της μπορεί να επιδράσει θετικά στην κοινωνία». Προς την ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαία Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, την Κουλτούρα, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, κα Mariya Gabriel, σχολίασε μεταξύ άλλων: «Οι χρηματοδοτήσεις Proof of Concept, που απονέμονται από το European Research Council σήμερα, αποδεικνύουν πως τα αποτελέσματα έρευνας αιχμής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργήσουν καινοτομίες προς όφελος της κοινωνίας και της βιομηχανίας…».

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το ERC, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036).