11 προσκλήσεις από το JRC για πρόσβαση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Center, JRC) προχώρησε στην προκήρυξη έντεκα Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  προσφέροντας πρόσβαση στα εργαστήρια και τις ερευνητικές εγκαταστάσεις του.

Με αυτή την πρωτοβουλία το Κοινό Κέντρο Ερευνών αποσκοπεί στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την παροχή εκπαίδευσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται κυρίως σε άτομα από ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ευρύτερα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του JRC μπορούν να εξασφαλίσουν πολίτες χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Euratom Research, ενώ όσοι προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις μη πυρηνικές εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Οι επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στα πιο κάτω πεδία:

 • Πυρηνική ασφάλεια
 • Χημεία
 • Βιοεπιστήμη/Επιστήμες Ζωής
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT)
 • Foresight

Το JRC προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση στις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

Πυρηνικές εγκαταστάσεις:

 • Actinide User Laboratory (ActUsLab), Καρλσρούη-Γερμανία (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου)
 • Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA), Πέττεν-Ολλανδία (μέχρι 15 Οκτωβρίου)
 • European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT), Γκίλ-Βέλγιο (μέχρι 15 Οκτωβρίου)

Μη πυρηνικές εγκαταστάσεις:

 • Energy Storage, Πέττεν-Ολλανδία
 • European Laboratory for Structural Assessment (ELSA), Ίσπρα-Ιταλία
 • Nanobiotechnology Laboratory

Υποβολή ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access