Αύξηση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ποσοστού Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση INNOVATE-COVID/0420

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την υποστήριξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό των καινοτόμων επιχειρήσεων που έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εμπορικά καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και/ή των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.), έχει αποφασίσει την αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού που μπορεί να ανέλθει η χρηματοδότηση από 65% σε 80% του συνολικού προϋπολογισμού για τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων INNOVATE-COVID/0420.

ΟΙ ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν το κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που βρίσκεται αναρτημένο στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του Ιδρύματος. Υπενθυμίζεται ότι η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων για την Πρόσκληση INNOVATE-COVID/0420 είναι η 13η Μαΐου 2020.