Αλλαγές στη διαδικασία αξιολόγησης και στις αιτήσεις του ERC για τις Προσκλήσεις 2024.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), αποφάσισε την εφαρμογή αλλαγών στη διαδικασία αξιολόγησης και στις φόρμες αιτήσεων για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 2024, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν να ανακοινώνονται από το καλοκαίρι του 2023.

Μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι το μέρος της αίτησης που αφορά το CV και το Track Record θα συνδυασθούν και θα απλοποιηθούν, ενώ οι αιτητές/αιτήτριες θα μπορούν να παρέχουν σύντομες περιγραφές για τις πληροφορίες που θα συμπεριλάβουν. Επιπρόσθετα, το Scientific Council αποφάσισε να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην ερευνητική πρόταση, σε σχέση με τα επιτεύγματα του αιτητή/της αιτήτριας, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Οι σχετικές αλλαγές θα εμφανίζονται λεπτομερώς στο επερχόμενο ERC Work Programme 2024.

Στο ίδιο πλαίσιο το Scientific Council αποφάσισε να υπογράψει το Agreement on Reforming Research Assessment που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Το ERC ιδρύθηκε το 2007, ως ο κορυφαίος Ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός για την υποστήριξη έρευνας αιχμής. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027 και υποστηρίζει άριστους ερευνητές και ερευνήτριες σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους (Starting, Consolidator, Advanced, Synergy , Proof of Concept), προκειμένου να υλοποιήσουν πρωτοποριακά έργα.