Αλλαγή στις καταληκτικές ημερομηνίες του Προγράμματος DISRUPT

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει για αλλαγή στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Disrupt.

  1. Η 1η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται από 23/3/2023 σε 1/6/2023.
  2. Η 2η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται από 1/6/2023 σε 1/12/2023.
  3. Η 3η καταληκτική ημερομηνία καταργείται.