Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, πριν το τέλος του 2020, καθυστερήσεων στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που δημοσιεύθηκε σχετικά με τις νέες Προσκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) για το 2021, το ERC προχώρησε σε νέα ανακοίνωση στις 26 Ιανουαρίου 2021.

Μέσω αυτής, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι ετοιμάζεται προ-ανακοίνωση των σχετικών εντύπων για τις Προσκλήσεις του 2021, τα οποία αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ERC σε μορφή προσχεδίου (draft) προς το τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου 2021.

Επίσης, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι γίνεται προσπάθεια να διατηρηθούν οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα αξιολόγησης που αρχικά σχεδιάσθηκαν.