Ανακοίνωση ERC για τις επικείμενες Προσκλήσεις 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, πριν το τέλος του 2020, καθυστερήσεων στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που δημοσιεύθηκε σχετικά με τις νέες Προσκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) για το 2021, το ERC προχώρησε σε νέα ανακοίνωση στις 26 Ιανουαρίου 2021.

Μέσω αυτής, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι ετοιμάζεται προ-ανακοίνωση των σχετικών εντύπων για τις Προσκλήσεις του 2021, τα οποία αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ERC σε μορφή προσχεδίου (draft) προς το τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου 2021.

Επίσης, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι γίνεται προσπάθεια να διατηρηθούν οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα αξιολόγησης που αρχικά σχεδιάσθηκαν.