Ανακοίνωση για Καταληκτική Ημερομηνία Dual Use Technologies

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την επερχόμενη καταληκτική ημερομηνία της Ανοικτής Πρόσκλησης του Προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (DUAL USE/0922) αύριο, 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00.

 

Ενθαρρύνεται η έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή προτάσεων μέσα από την Πύλη IRIS προς αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας κατά την τελευταία μέρα.