Ανακοίνωση PRIMA WEFE Nexus Award

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής συμμετοχής στο πλαίσιο του PRIMA WEFE Nexus Award, που διοργανώνεται από το δίκτυο συνεργασίας PRIMA.

Το Πρόγραμμα «PRIMA» στοχεύει στην αντιμετώπιση προκλήσεων της περιοχής της Μεσογείου, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξασφάλιση τροφής, η λειψυδρία και η μη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων.

Το βραβείο WEFE (Water Energy Food and Ecosystem) Nexus Award αποσκοπεί στην αναγνώριση και επιβράβευση εξεχουσών ομάδων ερευνητών και επαγγελματιών που έχουν επιδείξει τα ευρύτερα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη της επιτυχημένης εφαρμογής συνδυασμένων πρακτικών διαχείρισης υδάτινων, ενεργειακών, τροφικών και άλλων οικοσυστημικών πόρων στην Μεσογειακή περιοχή, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Το βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10,000 Ευρώ για τους 2 πρώτους νικητές. Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 22η Μαΐου 2023 και ώρα 17:00 (CET1).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του δικτύου PRIMA, https://prima-med.org/prima-wefe-nexus-award-applications-are-open-apply-now/.

Σημεία επαφής:

Αρμόδιος Λειτουργός ΙδΕΚ: Σάββια Αλεξανδράκη

(σημείο επαφής για την Κύπρο)

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Email: salexandraki@research.org.cy

Τηλ: +357 22205070

PRIMA-IS Project Officers:  
For WEFE Nexus Award: Ali Rhouma

Email: [email protected]