Ανακοίνωση Προσκλήσεων για Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο «EU Award for Gender Equality Champions»

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «EU Award for Gender Equality Champions». Σκοπός του βραβείου είναι η ανάδειξη μιας από τις βασικότερες προϋποθέσεις την οποία καλούνται πανεπιστημιακοί και ερευνητικοί οργανισμοί να εφαρμόσουν, το Gender Equality Plan (GEP), για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη.

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε τέσσερις ακαδημαικούς ή ερευνητικούς Οργανισμούς. Οι αιτητές μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε μια από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Sustainable Gender Equality Champions: Οι υποψήφιοι Οργανισμοί θα πρέπει να επιδείξουν σημαντική και μακροπρόθεσμη δραστηριότητα καθώς και υψηλό επίπεδο επιτευγμάτων μέσω της εφαρμογής του πλάνου Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plan- GEP).
  • Newcomer Gender Equality Champions: Οι υποψήφιοι Οργανισμοί θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει μόλις πρόσφατα το πλάνο Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plan- GEP) και να παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πρόοδο αναφορικά με την εφαρμογή του και την έκβαση αποτελεσμάτων.
  • Inclusive Gender Equality Champions: Οι υποψήφιοι Οργανισμοί που ανάπτυξαν το πιο καινοτόμο πλάνο Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plan- GEP) που διασταυρώνονται με άλλες κοινωνικές κατηγορίες όπως εθνικότητα, σεξουαλική κατέυθυνση, κοινωνικές καταβολές και φυλετική ταυτότητα ή ανικανότητα.

Ο υποψήφιος Οργανισμός στο συγκεκριμένο Βραβείο θα πρέπει να είναι Πανεπιστήμιο, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικός Οργανισμος (δημόσιος ή ιδιωτικός) που βρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης ή σε χώρα συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Αιτητές που έχουν ήδη λάβει σχετικό βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Προγράμματος Euratom δεν μπορούν λάβουν δεύτερο βραβείο για τις ίδιες δραστηριότητες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους συμμετοχής πατήστε εδώ.

Οι βραβευθέντες θα λάβουν 100,000. Ευρώ έκαστος. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 (ώρα Βρυξελλών), μέσω του συνδέσμου εδώ. Οι νικητές/τριες θα ανακοινωθούν, μετά τη διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο ειδικής τελετής..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).