Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων για Βραβεία Έρευνας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για αναγνώριση και επιβράβευση της άριστης επίδοσης στον τομέα της έρευνας ανακοινώνει τις Προσκλήσεις Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2022» και το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2022» και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα και φορείς να υποδείξουν υποψηφιότητες για τη διεκδίκηση του βραβείου.

 

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» απονέμεται σε άριστους επιστήμονες με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν πρόσφατα, σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα της έρευνας. Απονέμεται σε ετήσια βάση εκ περιτροπής στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Επιστήμες Ζωής
  • Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική
  • Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Για το 2022 το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» θα απονεμηθεί στην θεματική ενότητα «Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Η Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά από άλλο άτομο στον ακόλουθο σύνδεσμο. H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 18η Απριλίου 2022 και ώρα 13:00.

 

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής» απονέμεται σε νέους/νέες επιστήμονες οι οποίοι έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα. Το Βραβείο παρέχει στους νικητές/τριες έμπρακτη υποστήριξη για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους, με την παροχή χορηγίας ύψους €60.000. Απονέμεται σε ετήσια βάση σε κάθε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Επιστήμες Ζωής
  • Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική
  • Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 

Η Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά από άλλο άτομο στον ακόλουθο σύνδεσμο. H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 18η Απριλίου 2022 και ώρα 13:00.

 

Οι Προσκλήσεις Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων, οι οποίες περιέχουν τις πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής στους Διαγωνισμούς είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy).

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ, στο τηλέφωνο: 22205000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].