Ανακοίνωση Πρόσκλησης ERC Consolidator Grant 2023 και επισκοπήσεις προτάσεων ERC Starting Grant 2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC), ανακοίνωσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ERC Consolidator Grant 2023 (ERC-2023-CoG) στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι στις 2 Φεβρουαρίου 2023.

Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ERC Consolidator Grants, απευθύνονται σε άριστους ερευνητές / ερευνήτριες με 7 έως 12 χρόνια εμπειρία από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου (με δυνατότητα επέκτασης σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η μητρότητα), οι οποίοι διαθέτουν ήδη πολλά υποσχόμενα επιστημονικά επιτεύγματα και θέλουν να υλοποιήσουν υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακή έρευνα σε οποιοδήποτε τομέα. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία του ερευνητή / της ερευνήτριας και του προτεινόμενου έργου.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης για υποβολή στις Προσκλήσεις του ERC, μέσω παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης, επισκόπησης προτάσεων, προετοιμασίας κατά το στάδιο της συνέντευξης κ.α. Επιπρόσθετα, το ΙδΕΚ έχει επιλεγεί και συμμετέχει στο ERC Mentoring Initiative, μέσω του οποίου μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε μέντορες (παλαιούς αξιολογητές του ERC ή χρηματοδοτούμενους) για τους ερευνητές/ερευνήτριες που υποστηρίζει. Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036).

Παράλληλα, το ΙδΕΚ θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση ERC Starting Grant 2023 (ERC-2023-StG) είναι η 25η Οκτωβρίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών), και οι ενδιαφερόμενοι/ες για υπηρεσίες επισκόπησης πρότασης θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Εθνικό Σημείο Επαφής το αργότερο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2022.