Ανακοινώθηκαν τα Προγράμματα Εργασίας 2021-2022 του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει την ερευνητική και καινοτομική κοινότητα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε) ανακοίνωσε επίσημα τα Προγράμματα Εργασίας του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για το διάστημα 2021-2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναρτημένα τα Προγράμματα Εργασίας στο Funding and Tenders Portal.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της E.E για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (E&K). Με κεντρικό στόχο τη μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ε.Ε στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις Ευρώ. Τα πρώτα δύο χρόνια της διάρκειάς του αναμένεται να διατεθούν στις θεματικές περιοχές και στόχους που προσδιορίζονται στα προαναφερθέντα Προγράμματα Εργασίας περίπου 14,7 δις Ευρώ.

Οι πρώτες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν για υποβολή στις 22 Ιουνίου 2021, ενώ ήδη από την αρχή του έτους ανακοινώθηκαν ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του European Research Council, του European Innovation Council, καθώς και ειδικές προσκλήσεις για Ε&Κ σχετικά με την πανδημία του κoρονοϊού.

Σχετικό Δελτίο Τύπου της Ε.Ε. για την επίσημη ανακοίνωση των Προγραμμάτων Εργασίας του Ορίζοντα Ευρώπη είναι διαθέσιμο εδώ.