Αναθεώρηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση νέας αναθεωρημένης Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επικαιροποιήσεις και προσθήκες σε πρόνοιες της Προκήρυξης σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του κειμένου, που προέκυψαν μέσα από την υλοποίηση των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 καθώς και την ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και αναχαίτισης των επιπτώσεων της. Οι τροποποιήσεις αναμένεται να διευκολύνουν τόσο το ΙδΕΚ όσο και τους δικαιούχους στην υλοποίηση των Προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν συνοπτικά τις αλλαγές στον Πίνακα Τροποποιήσεων που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Για το νέο κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.